Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) – Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh, thực hiện và định hướng, phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Tư tưởng và phương pháp làm báo, viết báo của Bác luôn mới mẻ, hiện đại, tiến bộ, phù hợp với phong trào báo chí cách mạng,...

Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát triển hệ thống báo chí, truyền thông mạnh, phong phú, nhân văn và hiện đại chính là xây dựng, củng cố một công cụ của Đảng trong giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ văn hóa và nhận thức chính trị cho Nhân...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

(Quanlynhanuoc.vn) Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...

Đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh – nhìn từ Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng thực sự là nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu và là nhân tố có ý...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), sáng 18/5/2021, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện các bộ,...

Những chỉ dẫn quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành Kiểm sát nhân dân       

(Quanlynhanuoc.vn) - Tháng 02/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi Hội nghị Tư pháp toàn quốc. Bức thư tuy ngắn gọn nhưng cực kỳ quan trọng đối với ngành Tư pháp, hoạt động tư pháp, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân. Việc nghiên cứu những...

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Giáo sư, Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư Ban Chấp...

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tấm gương sáng ngời về tinh thần tự học

(Quanlynhanuoc.vn) - Tự học là điều cần thiết trong quá trình tiếp nhận tri thức, đó là hoạt động có mục đích của con người. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự học có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những yếu tố quyết định tạo...

Mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân là một trong những nội dung quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị lý luận và thực tiễn vô cùng sâu sắc. Người xem mối quan hệ này là “máu thịt”, là mối...

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều ngày 27/4/2021, tại Trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2021 và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị...