Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Lê Quang Đạo – Nhà lãnh đạo uy tín, nhà hoạt động tư tưởng và văn hóa xuất sắc

(Quanlynhanuoc.vn) - Hơn 60 năm hoạt động cách mạng (1939-1999), đồng chí đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó nhiều trọng trách. Đồng chí nguyên là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp – tấm gương mẫu mực về bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ khi ra quyết định quan trọng

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp là con người của những quyết định lịch sử, những quyết định táo bạo, quyết đoán. Bài học mà ông để lại không chỉ là sự trí dũng tài giỏi cá nhân Đại tướng mà còn là sự chấp hành tuyệt đối...

Phong cách nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên

(Quanlynhanuoc.vn) - Phong cách nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lưu lại cho các thế hệ người Việt Nam yêu nước và Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới những dấu ấn rất đặc biệt. Đó là giá trị trường...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'', GS.TS Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội...

Văn hóa dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Hồ Chí Minh là một nhà tiên tri, tiên lượng, Người có những dự đoán thiên tài về tình hình thế giới và trong nước. Đặc biệt, với ý thức cao về trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc, Người đã có những phân tích, mổ...

Học tập và làm theo phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) – Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh, thực hiện và định hướng, phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Tư tưởng và phương pháp làm báo, viết báo của Bác luôn mới mẻ, hiện đại, tiến bộ, phù hợp với phong trào báo chí cách mạng,...

Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát triển hệ thống báo chí, truyền thông mạnh, phong phú, nhân văn và hiện đại chính là xây dựng, củng cố một công cụ của Đảng trong giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ văn hóa và nhận thức chính trị cho Nhân...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

(Quanlynhanuoc.vn) Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...

Đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh – nhìn từ Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng thực sự là nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu và là nhân tố có ý...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), sáng 18/5/2021, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện các bộ,...