Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chiều sâu nhân văn trong luận thuyết quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhân vật lịch sử kiệt xuất đã góp phần quyết định đến thắng lợi của dân tộc Việt Nam. Tên tuổi của ông vượt ra ngoài biên giới...

Toạ đàm khoa học: “Đồng chí Võ Nguyên Giáp – Người kiến tạo nền móng cho quá trình phát triển của ngành Tổ chức nhà nước” 

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sáng ngày 16/8/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Toạ đàm khoa học: “Đồng chí Võ Nguyên Giáp - Người kiến tạo nền móng cho quá trình phát triển...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà quân sự kiệt xuất trong thế kỷ XX

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Tổng Tư lệnh đầu tiên và là người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, Nhà quân sự kiệt xuất trong thế kỷ XX. Cuộc đời và sự nghiệp...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với việc cải tổ bộ máy hành chính của Chính phủ lâm thời và bài học cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013) là vị tướng tài ba, lỗi lạc của Việt Nam và là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đã có nhiều công lao to lớn đối với đất nước trong nhiều lĩnh vực:...

Sắc lệnh của Chính phủ lâm thời và vị Bộ trưởng được trao quyền ký Sắc lệnh

(Quanlynhanuoc.vn) - Ban hành Sắc lệnh được xem là quyền lập pháp trong tình huống khẩn cấp của Chính phủ mà chỉ có người đứng đầu Chính phủ (hoặc người được ủy quyền của người đứng đầu) mới có thẩm quyền ký ban hành. Thời điểm Cách mạng Tháng Tám năm...

Đồng chí Lê Quang Đạo – Nhà lãnh đạo uy tín, nhà hoạt động tư tưởng và văn hóa xuất sắc

(Quanlynhanuoc.vn) - Hơn 60 năm hoạt động cách mạng (1939-1999), đồng chí đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó nhiều trọng trách. Đồng chí nguyên là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp – tấm gương mẫu mực về bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ khi ra quyết định quan trọng

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp là con người của những quyết định lịch sử, những quyết định táo bạo, quyết đoán. Bài học mà ông để lại không chỉ là sự trí dũng tài giỏi cá nhân Đại tướng mà còn là sự chấp hành tuyệt đối...

Phong cách nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên

(Quanlynhanuoc.vn) - Phong cách nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lưu lại cho các thế hệ người Việt Nam yêu nước và Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới những dấu ấn rất đặc biệt. Đó là giá trị trường...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'', GS.TS Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội...

Văn hóa dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Hồ Chí Minh là một nhà tiên tri, tiên lượng, Người có những dự đoán thiên tài về tình hình thế giới và trong nước. Đặc biệt, với ý thức cao về trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc, Người đã có những phân tích, mổ...