Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tình yêu thương con người

(Quanlynhanuoc.vn) - Tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp làm nên giá trị vô giá về nhân cách, phẩm giá, chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh. Tấm gương, di sản mà Người để lại cho hậu thế vẫn trường tồn...

Về giá trị “khoan dung” trong nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) – Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta sống rất giản dị, mộc mạc và chân tình. Trong nhân cách Hồ Chí Minh, có thể thấy: khoan dung là một giá trị. Giá trị này tồn tại không chỉ như một yếu tố...

Đồng chí Tố Hữu – Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

(Quanlynhanuoc.vn) - Đồng chí Tố Hữu là tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò gần gũi và ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.   Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020),...

Đổi mới công tác tổ chức, đào tạo và huấn luyện cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về công tác cán bộ. Từ đó, xây dựng...

Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950: 70 năm vẹn nguyên giá trị lịch sử

(Quanlynhanuoc.vn) - Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 là dịp để chúng ta cùng ôn lại một dấu mốc lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta, qua đó khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu...

Sự cảm hóa và giáo dục con người trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Hồ Chí Minh là con người nhân ái, vị tha, con người mà trái tim yêu thương dành tất cả cho đồng bào mình và cho toàn nhân loại cần lao. Tư tưởng, đạo đức nhân văn Hồ Chí Minh là hiện thân cao đẹp của chủ...

Về quan điểm lợi ích, quan điểm làm chủ và quan điểm quyền lực Nhà nước trong xây dựng Nhà nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Đã qua gần nửa thế kỷ, từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến một vấn đề rộng lớn, phức tạp và quan trọng về quan điểm lợi ích, quan điểm làm chủ và quan điểm quyền lực Nhà nước của nhân dân, cho đến nay...

Nhận thức về 6 chữ ‘Độc lập-Tự do-Hạnh phúc’ trong Quốc hiệu Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Quốc hiệu là tên gọi chính thức của một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn gắn với một thể chế chính trị được lựa chọn khách quan bởi lịch sử. Tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” ghi dưới Quốc hiệu Việt Nam...

Bác Hồ chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945

(Quanlynhanuoc.vn) - Sau khi được Quốc tế Cộng sản chấp thuận, mùa Đông năm 1938, Bác Hồ đến Trung Quốc với tên là Hồ Quang, cấp bậc Thiếu tá, tìm cách về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc. Tháng 2/1940, mang bí danh...

Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn nhân sự cao cấp Bộ Nội vụ trong những tháng năm đầu xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc lựa chọn nhân sự cao cấp của Bộ Nội vụ trong những tháng, năm đầu xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân là minh chứng cụ thể và điển hình về tài đức và chính sách trọng dụng nhân tài, trí thức của Chủ tịch...