Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đảng ủy Học viện Học viện Hành chính Quốc gia tập trung tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 150 năm Ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870-22/4/2020)

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 17/4/2020, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia đã ban hành Kế hoạch số 1261-KH/ĐUHV về tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 150 năm Ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870-22/4/2020), với nội dung như sau:   MỤC ĐÍCH, YÊU...

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn. Thực hiện ý kiến...

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi!

(Quanlynhanuoc.vn) - "Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi" là mong ước lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Người đã dành trọn cả cuộc đời mình để thực hiện mong ước đó. “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam

(QLNN) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước. Tạp chí Quản...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(QLNN) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng nói chung, về Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền nói riêng, cùng với thực tiễn hành động trong xây dựng Đảng và tấm gương đạo đức của Người là tài sản vô giá mà Đảng ta,...

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy cán bộ, công chức, viên chức, viên chức cách viết bài, thông tin, báo cáo

QLNN) - Trong sự nghiệp xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Hồ Chí Minh luôn chú trọng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp của đội ngũ này. Một trong những vấn đề mà Người hết sức chú trọng, đó...

Học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

(QLNN) - Đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng có ý nghĩa chiến lược cơ bản, nhất quán và xuyên suốt, là vấn đề sống còn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là...

Học và làm theo Bác về gắn bó với nhân dân

(QLNN) - Sự thống nhất lợi ích giữa Đảng với nhân dân là Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của dân và vì thế, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là một yêu cầu tất yếu, là...

Tôn trọng và lắng nghe ý kiến người dân

(QLNN) - Việc ban hành và thực thi Kế hoạch số 305-KH/TU ngày 29/8/2019 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về “Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ và học tập không ngừng đối với cán bộ, đảng viên

(QLNN) - Những giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng, Nhà nước và dân tộc là di sản vô giá, là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Trong di sản đó, những tư tưởng của Người về công tác huấn luyện...