Đào tạo, bồi dưỡng

Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức cho học viên lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực công chức lãnh đạo tiềm năng cấp chiến lược” học tập tại Xinh-ga-po

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện chương trình bồi dưỡng được Bộ Nội vụ phê duyệt, ngày 26/11/2022, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức gặp gỡ học viên khóa “Bồi dưỡng nâng cao năng lực công chức lãnh đạo tiềm năng cấp chiến lược đáp...

Định hướng phát triển đào tạo sau đại học tại Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viện Hành chính Quốc gia bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học năm 1996 theo Quyết định số 2488/GD-ĐT ngày 24/7/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kể từ đó đến nay, chất lượng đào tạo sau đại học của Học viện...

Bồi dưỡng “Nền hành chính số” cho cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện chương trình hợp tác giữa Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Viện Dịch vụ công quốc gia Pháp (INSP), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia, chiều ngày 17/10/2022, tại Học viện Chính...

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viện Hành chính Quốc gia là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức. Hơn 63 năm xây dựng và...

Chất lượng đào tạo sau đại học của Học viện Hành chính Quốc gia không ngừng được đổi mới, nâng cao

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 10/10/2022, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Dự Lễ kỷ niệm, về phía đại biểu, khách...

Nâng cao nhận thức, thái độ và tính tích cực về lý luận chính trị của sinh viên các trường đại học ở đồng bằng sông Cửu Long

(Quanlynhanuoc.vn) - Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho sinh viên các trường đại học ở đồng bằng sông Cửu Long đã có những thay đổi rõ rệt, chất lượng của công tác giáo dục được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận sinh...

Bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ cho viên chức làm công tác văn thư

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 10/8/2022, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ năm 2022 cho viên chức, người lao động Học viện làm công tác văn thư. Về mục tiêu của lớp bồi dưỡng, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu...

Bồi dưỡng nghiệp vụ “Phân cấp, phân quyền và hiện đại hóa công vụ” cho cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 24/6/2022, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Học viện Công vụ Quốc gia Cộng hòa Pháp và Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam tổ chức lễ bế giảng khóa bồi dưỡng “Phân cấp, phân quyền và hiện...

Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương

(Quanlynhanuoc.vn) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính (gồm 20 chuyên đề, thời gian bồi dưỡng là 06 tuần với 240 tiết) và Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp...

Học viện Hành chính Quốc gia – 63 năm nhìn lại

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viện Hành chính Quốc gia được xác định là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn...