Đào tạo, bồi dưỡng

Phương thức đào tạo, bồi dưỡng công chức chính quyền địa phương ở Nhật Bản và hàm ý cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhật Bản là một trong những quốc gia phát triển ở châu Á. Có được thành tựu này không thể không kể tới vai trò của đội ngũ công chức nói chung và đội ngũ công chức chính quyền địa phương nói riêng. Hệ thống các cơ...

Đào tạo, bồi dưỡng công an cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của đất nước, đặc biệt là đối với lực lượng công an cấp...

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong hệ thống trường Đảng hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ lý luận chính trị là một trong những khâu có ý nghĩa mang tính quyết định đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở hệ thống...

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 các ngành: Luật, Quản trị văn phòng, Quản lý nhà nước, Lưu trữ học; chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ học. Trường Đại học Nội vụ...

Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh đào tạo đợt 1 năm 2022, trình độ thạc sĩ các chuyên ngành: Quản lý công, Chính sách công, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Tài chính - Ngân hàng, Quản lý kinh tế; trình độ tiến sĩ...

Nâng cao chất lượng dạy học trên internet tại Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời đại ngày nay - thời đại số, thời đại của thông tin và nền kinh tế tri thức, nền kinh tế số đã tạo ra những biến đổi to lớn trong mọi hoạt động của con người và xã hội. Với sự phát triển mạnh...

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở thành phố Buôn Ma Thuột

(Quanlynhanuoc.vn) - Xác định tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của mỗi quốc gia, vì “đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu...

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong chiến lược phát triển giáo dục, phát triển nguồn nhân lực của mỗi quốc gia, giáo dục tiểu học luôn là nền tảng cơ bản của hệ thống giáo dục quốc dân, là cấp học đầu tiên, có vị trí đặc biệt để hình thành và...

Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng lực tư duy lý luận cho cán bộ, công chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ, công chức chính là khả năng về mặt tư duy lý luận hay tư duy khoa học để đội ngũ này có thể hoàn thành các nhiệm vụ với vai trò lãnh đạo, quản lý hoặc...

Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành Nội vụ

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành Nội vụ trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung, ngành Nội vụ nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết...