Nghiên cứu - Trao đổi

Phát triển thị trường lao động thúc đẩy kinh tế tăng trưởng trong bối cảnh dịch Covid-19

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra rất nhiều hệ lụy tiêu cực trên toàn thế giới cũng như Việt Nam, trong đó thị trường lao động là một trong lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề nhất. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành...

Học tập và làm theo phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) – Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh, thực hiện và định hướng, phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Tư tưởng và phương pháp làm báo, viết báo của Bác luôn mới mẻ, hiện đại, tiến bộ, phù hợp với phong trào báo chí cách mạng,...

Những yêu cầu đặt ra đối với hoạt động bồi dưỡng văn hóa công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) – Văn hóa công vụ là tổng thể giá trị, niềm tin, chuẩn mực xử sự của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn bộ hoạt động của nền công vụ; tạo nên nét đặc thù, sự khác biệt của văn hóa công vụ với...

Thực hiện dân chủ cơ sở qua mô hình đô thị thông minh tại tỉnh Thừa Thiên – Huế

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính phủ điện tử sẽ xóa bỏ khoảng cách và đưa chính quyền các cấp tới gần dân và ngược lại, tạo môi trường cho người dân thực hiện dân chủ cơ sở trong bối cảnh mới. Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có những bước đột...

Tái cấu trúc chi ngân sách nhà nước hướng tới phát triển kinh tế bền vững

(Quanlynhanuoc.vn) - Cùng với quá trình đẩy mạnh đổi mới nền kinh tế đất nước, công tác quản lý chi ngân sách nhà nước đã có những chuyển biến căn bản, hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc cơ cấu lại chi ngân...

Thi tuyển công chức – một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, đổi mới  

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong quá trình thực hiện thi tuyển công chức thời gian vừa qua ở các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị cho thấy: tính khách quan, khoa học của các kỳ thi đã được nâng lên, tạo niềm tin cho thí sinh và xã...

Các yếu tố tác động đến năng lực quản lý nhà nước về kinh tế của cán bộ, công chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế là vấn đề luôn được đặc biệt quan tâm của mọi quốc gia trong tiến trình cải cách, nhất là trong thời đại kinh tế - xã hội, khoa học - công...

Luật sư bào chữa chỉ định tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự

(Quanlynhanuoc.vn) - Hoạt động bào chữa của luật sư với vai trò là người bào chữa chỉ định góp phần giải quyết vụ án hình sự một cách nhanh chóng, chính xác, hợp tình, hợp lý; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo; giúp Tòa án...

Tăng cường quản lý đội ngũ công chức làm công tác đối ngoại hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành quá trình hội nhập một cách sâu rộng với các nước trong khu vực và trên thế giới. Quan hệ đối ngoại từng bước được mở rộng, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng lên trên trường quốc...

Thúc đẩy phát triển kinh tế số nhanh và bền vững

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời đại bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số đã và đang trở nên phổ biến và là xu hướng tất yếu đối với bất cứ quốc gia nào nếu không muốn tụt lại phía sau. Văn kiện Đại hội XIII...