Nghiên cứu - Trao đổi

Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới  

(Quanlynhanuoc.vn) - Các thế lực thù địch đã và đang ra sức tuyên truyền những quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, đấu tranh làm...

Vai trò của nhà nước đối với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm gần đây, phát triển nông nghiệp nói chung và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Bởi nông nghiệp công nghệ cao đem đến năng suất, chất lượng sản phẩm tốt,...

Cơ hội phát triển kinh tế không tiếp xúc của Việt Nam thời kỳ đại dịch Covid-19

(Quanlynhanuoc.vn) - Covid-19 đã khiến cho các loại hình kinh tế truyền thống bị ảnh hưởng nghiêm trọng và “kinh tế không tiếp xúc” được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết. Kinh tế không tiếp xúc là một trong những hướng đi giúp Việt Nam thực hiện “mục...

Quản lý tài chính ở trường đại học công lập hướng tới tự chủ

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay, giáo dục đại học trên thế giới đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực. Với nguồn lực từ ngân sách nhà nước còn đang hạn hẹp so với nhu cầu giáo dục đại học...

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

(Quanlynhanuoc.vn) - Giao thông đường bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, bảo đảm an ninh, quốc phòng và nhu cầu giao lưu, đi lại của Nhân dân. Bên cạnh đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ...

Nâng cao hiệu quả quản lý địa giới đơn vị hành chính ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc tổ chức các đơn vị hành chính ở nước ta tùy theo giai đoạn lịch sử đã có những lúc chia tách, thành lập mới rồi tiến hành sáp nhập. Hiện nay, công tác phân chia địa giới hành chính ở nước ta đã đạt được...

Năng lực làm việc của cán bộ, công chức trong môi trường quốc tế và những yêu cầu đặt ra

(Quanlynhanuoc.vn) - Hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa mang đến nhiều cơ hội và thách thức đan xen cho mỗi quốc gia. Để làm việc trong môi trường quốc tế đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước phải có năng lực...

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn nhân lực có trí tuệ, tay nghề, năng lực tốt, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ  của thực tiễn đất nước, của thị trường lao động hiện nay. Phát triển nguồn...

Thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong tình trạng khẩn cấp

(Quanlynhanuoc.vn) - Tình trạng khẩn cấp là tình huống thiên nhiên hay do con người, dịch bệnh nguy hiểm gây nên, ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản nhà nước, cơ quan, tổ chức, tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân, an ninh quốc gia...

Bảo đảm quyền của người lao động trong quan hệ cho thuê lại lao động

(Quanlynhanuoc.vn) - Hoạt động kinh doanh cho thuê lại lao động ở Việt Nam đã xuất hiện vào khoảng đầu năm 2000 và được ghi nhận trong Bộ luật Lao động năm 2012; tiếp tục được sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Lao động năm 2019. Trong xu...