Nghiên cứu - Trao đổi

Tăng cường ý thức kỷ luật của đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhận định: “Một bộ phận viên chức còn có hành vi ứng xử chưa đúng với quan điểm, quy tắc và chuẩn mực đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp của mình, thậm chí...

Những thách thức của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại dịch Covid-19 diễn ra từ cuối năm 2019 đến nay, đã gây ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Đại dịch hiện vẫn diễn biến phức tạp khiến...

Khái niệm, vai trò, đặc điểm của quản trị nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Xây dựng và hoàn thiện nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả”, với bản chất là xây dựng nền quản trị nhà nước hiện đại....

Văn hóa dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Hồ Chí Minh là một nhà tiên tri, tiên lượng, Người có những dự đoán thiên tài về tình hình thế giới và trong nước. Đặc biệt, với ý thức cao về trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc, Người đã có những phân tích, mổ...

Bức tranh kinh tế – xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam – Những gam màu sáng

(Quanlynhanuoc.vn) – Trước bối cảnh dịch bệnh covid-19, thực hiện “mục tiêu kép” được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, các bộ, ngành, địa phương đã đồng thuận thực hiện linh hoạt, hiệu quả, với mục tiêu là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và...

Phát triển kinh tế xanh – bước đi bền vững cho sự phát triển của các quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát triển kinh tế xanh là xu hướng tất yếu của nền kinh tế hiện tại và trong tương lai. Trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng tiêu cực và tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá nghiêm trọng thì phương thức tăng trưởng kinh...

Vai trò của Nhà nước đối với phát triển nghề truyền thống thêu, dệt thổ cẩm gắn với du lịch

(Quanlynhanuoc.vn) - Thêu, dệt thổ cẩm là nghề truyền thống lâu đời được lưu giữ, trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, thể hiện sự khéo léo, chăm chỉ, đồng thời chứa đựng những nét đẹp trong tâm hồn, tính cách của người phụ nữ Việt...

Tăng cường sự phối hợp giữa hệ thống chính trị cơ sở với Nhân dân trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số

(Quanlynhanuoc.vn) - Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số cần huy động sự tham gia tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là tăng cường phối kết hợp...

Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trong các đơn vị sự nghiệp công lập – thực trạng và giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng nói chung và quản lý dự án đầu tư xây dựng trong các đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng đã được quy định khá cụ thể tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính...

Quản lý truyền thông thời Cách mạng công nghiệp 4.0 cần “bắt nhịp” cuộc đua công nghệ  

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, mặc dù phát triển truyền thông như châu Âu - Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay quản lý chặt chẽ như Trung Quốc thì công tác quản lý truyền thông tại các quốc gia, khu vực này cũng phải...