Thị xã Ninh Hòa: Đảng bộ, chính quyền cùng Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và nỗ lực phát triển kinh tế – xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong 9 tháng đầu năm 2021, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, thị xã Ninh Hòa phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Song được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong thị xã đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện “mục tiêu kép” vừa tập trung thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với những kết quả tích cực.
Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị xã đến các xã, phường đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần đưa kinh tế thị xã ngày càng phát triển, văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh quốc phòng ổn định.

Bức tranh kinh tế – xã hội có nhiều “gam màu sáng” trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn

Tính từ ngày 27/4/2021 đến ngày 20/10/2021: Số ca nhiễm bệnh covid -19 ghi nhận trên địa bàn thị xã Ninh Hòa là 2.172 ca, trong đó có 2.018 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, chiếm 92,9 % trên tổng số ca nhiễm.

Thị xã Ninh Hòa phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 tính đến tháng 9/2021: Giá trị sản xuất công nghiệp ước được 10.071,6 tỷ đồng, giảm 10,5% so với cùng kỳ; trong đó kinh tế tư nhân 1.080,2 tỷ đồng, giảm 2,7%, kinh tế tập thể 43,8 tỷ đồng, giảm 2,9%, kinh tế cá thể 267,6 tỷ đồng, giảm 1,9% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 8.680 tỷ đồng, giảm 11,7%.

Sản xuất công nghiệp đối mặt với rất nhiều khó khăn do sự bùng phát của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu và một số tỉnh thành trong nước (trong đó có tỉnh Khánh Hòa và thị xã Ninh Hòa) làm chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào bị gián đoạn. Trên địa bàn thị xã, từ đầu tháng 7/2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp trên địa bàn thị xã, giá trị sản xuất công nghiệp giảm ở tất cả các thành phần kinh tế.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm từ đầu vụ Đông xuân 2020 – 2021 đến nay được 28.774 ha, đạt 89,7% kế hoạch năm và tăng 13,1% so với cùng kỳ . Diện tích cây hàng năm tăng chủ yếu là ở diện tích cây lúa, ước đến cuối tháng 9 gieo sạ 1.550 ha. Các loại cây hàng năm khác đang được nông dân tiếp tục gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch như: Ngô, khoai lang, khoai sáp, đậu phộng, đậu xanh và các loại rau màu khác. Tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm ổn định, không có phát sinh, thị xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác được 20.648 tấn, đạt 105,7% kế hoạch, tăng 2,2% so cùng kỳ; trong đó sản lượng thủy sản khai thác được 14.327 tấn, tăng 1,6%; sản lượng nuôi trồng thủy sản được 6.321 tấn, tăng 3,5% cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng thủy sản của toàn thị xã lũy kế được 2.400 ha, đạt 100% so kế hoạch .

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông, thủy sản, các loại gia súc, gia cầm gặp nhiều khó khăn nên các hộ dân chỉ nuôi cầm chừng, không mạnh dạn đầu tư. Thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo để tạo điều kiện hỗ trợ thu mua, vận chuyển, đảm bảo lưu thông sản phẩm nông, thủy sản.

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thạnh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thị xã trao Bằng khen, Giấy khen.

Trong 9 tháng đầu năm, các cấp chính quyền thị xã đã lãnh đạo triển khai thực hiện đạt kết quả quan trọng các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện được 2.107.719 triệu đồng, đạt 122,4% dự toán tỉnh giao, 82,7% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã, bằng 80,5% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện được 565.285 triệu đồng, đạt 62,3% dự toán tỉnh giao, 44,2% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã, trong đó, chi thường xuyên 494.478 triệu đồng, đạt 64% dự toán tỉnh giao, 69,1% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã, chi đầu tư 67.463/223.845 triệu đồng, đạt 30,1% kế hoạch. Các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thị xã được quan tâm chỉ đạo và đôn đốc thực hiện.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách và người có công nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được quan tâm chu đáo; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đúng mức, nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; công tác giáo dục được triển khai đảm bảo kế hoạch của ngành. Công tác cải cách hành chính, quản lý đất đai, môi trường và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân (có 410 thanh niên nhập ngũ các đơn vị quân đội, 32 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an).

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được củng cố và tăng cường

Cũng trong 09 tháng đầu năm, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền luôn được củng cố và tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân luôn được quan tâm, nhất là sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tạo tư tưởng an tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thị xã. Công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ tiếp tục củng cố và đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được kịp thời; công tác cán bộ và phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được rà soát thực hiện thường xuyên; công tác nhân sự, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động được thực hiện đúng quy trình, quy định, công tác chính sách cán bộ được kịp thời, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện đúng theo chương trình, đề ra, công tác dân vận được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát,… vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội ngày càng được phát huy.

Đồng chí Tống Trân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa phát biểu khai mạc hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 6.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong đảng bộ thị xã đã có những bước chuyển tích cực. Các tổ chức cơ sở đảng giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên; thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tổ chức cán bộ và đảng viên được quan tâm thực hiện đúng quy trình. Tính đến tháng 9/2021, Đảng bộ thị xã Ninh Hòa có 77 chi, đảng bộ cơ sở, (trong đó có 27 đảng bộ xã, phường; 27 chi bộ cơ quan hành chính; 13 chi, đảng bộ đơn vị sự nghiệp; 08 chi, đảng bộ đơn vị kinh tế tư nhân; 02 đảng bộ lực lượng vũ trang); tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thị xã hiện có là 6.009 đảng viên.

Đồng chí Trần Tuấn Anh – Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thăm và làm việc với thị xã Ninh Hòa, tháng 5/2021.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị xã hầu hết có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; luôn nêu cao ý thức tự tu dưỡng và giữ gìn đạo đức cách mạng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, giản dị, cầu thị, khiêm tốn, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đáp ứng được với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Mặc dù gặt hái được những kết quả tích cực, tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, mặc dù đã được kiềm chế và có chiều hướng giảm, song vẫn tìm ẩn những nguy cơ khó lường, trước mắt nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ninh Hòa cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ: Nhiệm vụ đầu tiên, quan trọng là phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, không để dịch bùng phát trở lại, hạn chế đến mức thấp nhất có thể xảy ra; hỗ trợ và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2045/QĐ-UBND, ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh theo quy định; đồng thời, chỉ đạo các xã, phường rà soát các đối tượng ngoài quy định gặp khó khăn kiến nghị cấp trên xem xét bổ sung hỗ trợ. Song song với công tác phòng, chống dịch bệnh, thị xã tiếp tục tập trung vào phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.