Tin tức - Sự kiện

Phát triển quan hệ hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Công vụ Singapore

(Quanlynhanuoc) - Ngày 22/8/2023, đoàn công tác của Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia do PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Trường Công vụ Singapore. Bà Ong Toon Hui,...

Tháng Tám – Niềm tin và hy vọng

(Quanlynhanuoc.vn) - Giá trị tinh thần Cách mạng tháng Tám còn mãi, bởi đó là ý nguyện, là ý chí của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đã gần trọn thế kỷ trôi qua, nhưng mùa thu tháng Tám năm 1945 vẫn để lại trong lòng mỗi...

Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh là chủ đề Tọa đàm khoa học của Khoa Khoa học liên ngành, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ...

Khai giảng Chương trình đào tạo “Quản trị điều hành cấp cao trong Kỷ nguyên bền vững” cho lãnh đạo cấp cao các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước tại Cộng hoà Singapore

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 22/8/2023, tại Trường Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University - SMU), Cộng hòa Singapore, Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khai giảng Chương trình đào tạo cho lãnh đạo cấp cao các tập...

Bộ Nội vụ khảo sát, đánh giá hiện trạng công tác chuyển đổi số của Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện Kế hoạch khảo sát, đánh giá hiện trạng công tác xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành và yêu cầu kỹ thuật trao đổi, liên thông, tích hợp dữ liệu tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ...

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2023)

(Quanlynhanuoc.vn) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã gửi Thư chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, Ngày truyền...

Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 22/8/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và...

Phát triển nguồn nhân lực khu vực công đáp ứng yêu cầu chính phủ số

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2023, sáng ngày 17/8/2023, tại Hà Nội, Khoa Quản trị nhân lực đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát triển nguồn nhân lực khu vực công đáp ứng yêu cầu...

Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả”

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 16/8, tại Hà Nội, Khoa Quản lý xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát huy giá trị của đề cương về văn hóa Việt Nam trong quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả”. Hội thảo...

Tạp chí Lãnh đạo và Chính sách ra mắt bạn đọc số đầu tiên

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 15/8/2023, tại Hà Nội, Tạp chí Lãnh đạo và Chính sách đã tổ chức ra mắt bạn đọc số đầu tiên. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng...