Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tập huấn giảng viên giảng dạy chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp huyện và tương đương

(QLNN) – Sáng ngày 24/02/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ Khai mạc 03 khoá tập huấn giảng viên giảng dạy chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp huyện và tương đương.
TS. Bùi Huy Tùng – Trưởng Ban Quản lý Bồi dưỡng giới thiệu chương trình và đại biểu đến dự

Tới dự Lễ Khai mạc, về phía Bộ Nội vụ có: PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Lại Đức Vượng – Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện; các Phó Giám đốc; trưởng các đơn vị, khoa, ban; cán bộ, giảng viên Học viện tại Hà Nội; cùng 3 điểm cầu trực tuyến: Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên và Phân viện Học viện tại TP. Huế.

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc khoá tập huấn.

Phát biểu Khai mạc các khóa tập huấn, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu, các giảng viên của Học viện đã tới dự Lễ Khai mạc các khóa tập huấn. Giám đốc Học viện nhấn mạnh, trong những năm gần đây, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp. Nhiều nghị quyết, chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Trung ương Đảng, Chính phủ ban hành khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị.

Nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, năm 2019, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức thực hiện, hoàn thành việc biên soạn 11 chương trình tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong đó nổi bật là chương trình tài liệu cho cấp vụ, sở, huyện và tương đương được các nhà khoa học, lãnh đạo Bộ Nội vụ đánh giá cao và đã nghiệm thu để chuẩn bị đưa vào giảng dạy trong thời gian sớm nhất. Hoàn thành được các nội dung đó chính là do đội ngũ nghiên cứu viên, giảng viên của Học viện đã xây dựng và hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu kịp thời đưa vào phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

Các lớp tập huấn sẽ giúp cho giảng viên nắm bắt được các nội dung cơ bản, củng cố kiến thức, tăng cường năng lực thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy; đồng thời, cũng là để các giảng viên trau dồi, cập nhật kiến thức mới, đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu của nhiệm vụ đề ra.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu chỉ đạo khoá tập huấn

Phát biểu chỉ đạo khoá tập huấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh tới yêu cầu, nhiệm vụ của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung và đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp huyện và tương đương của các sở, ban, ngành. Đây là đội ngũ có vai trò quan trọng trong việc tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo các sở, ban, ngành thực hiện những nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường quán triệt, việc tham gia các khóa tập huấn đối với đội ngũ giảng viên vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi, là dịp để bồi dưỡng thêm kỹ năng, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy, các học viên tham gia tập huấn cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý, bảo đảm đầy đủ thời gian nghiên cứu, học tập theo chương trình của khoá tập huấn.

Theo kế hoạch, sẽ có 3 khoá tập huấn diễn ra từ ngày 24/02 – 28/02/2020, gồm:

Khoá 1 (từ ngày 24/02 – 25/02/2020) tập huấn giảng viên giảng dạy chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương;

Khoá 2 (từ ngày 26/02 – 27/02/2020) tập huấn giảng viên giảng dạy chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương;

Khoá 3 (từ ngày 27/02 – 28/02/2020) tập huấn giảng viên giảng dạy chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương. 

Tin, ảnh: Thu Hương