Học viện Hành chính Quốc gia xác định phương châm hành động năm 2021: “Kỷ cương – Chất lượng – Hiện đại”

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 07/01/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

 

Đoàn Chủ tịch Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021.

Đại biểu, khách mời dự Hội nghị, có: PGS.TS. Triệu Văn Cường – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và chỉ đạo Hội nghị; ông Vũ Đăng Minh – Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, các đồng chí đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc cùng toàn thể viên chức, người lao động tại các điểm cầu trực tuyến: Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, Phân viện Học viện tại TP. Huế, Phân viện Học viện tại khu vực Tây Nguyên.

PGS.TS. Lương Thanh Cường đã thay mặt lãnh đạo Học viện trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Học viện.

PGS.TS. Lương Thanh Cường đã thay mặt lãnh đạo Học viện trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Học viện. Theo đó, trong năm 2020, Học viện tiếp tục nhận được sự quan tâm trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; sự ủng hộ, cộng tác của các bộ, ngành và địa phương. Mặc dù Học viện cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức do đại dịch covid-19 và thiên tai lũ lụt ở miền Trung đã tác động trực tiếp đến mọi mặt hoạt động của Học viện, đặc biệt là việc triển khai kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Sự suy giảm lớn về quy mô đào tạo đại học, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu, công việc của giảng viên, viên chức và người lao động Học viện, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của cả tập thể Học viện nên đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đó là, năm 2020, Học viện tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Học viện. Đã ban hành nhiều quy chế và quy định trên các mặt công tác, công tác đào tạo sau đại học được đổi mới về quy trình quản lý và triển khai xây dựng đề án tuyển sinh các mã ngành đào tạo mới; công tác bồi dưỡng được tăng cường theo Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt công tác bồi dưỡng theo phương thức từ xa đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; công tác nghiên cứu khoa học ngày càng nền nếp; công tác biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu được thực hiện bài bản với khối lượng đồ sộ; công tác giảng dạy được thực hiện theo đúng kế hoạch, đội ngũ giảng viên ngày càng được nâng cao về chuyên môn; công tác hợp tác quốc tế tuy chịu ảnh hưởng của dịch covid-19 song cũng đạt được các kết quả tốt, Học viện tiếp tục duy trì và mở rộng các mối quan hệ, dự án hợp tác có hiệu quả với các đối tác quốc tế; công tác tạp chí, xuất bản, tư liệu, thư viện được thực hiện theo đúng kế hoạch, bảo đảm nguồn tài liệu, học liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác văn phòng, công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch – tài chính… ngày càng được nâng cao về chất lượng, hiệu quả.

Năm 2021, Học viện xác định phương châm hành động: “Kỷ cương – Chất lượng – Hiện đại” nhằm tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò của Học viện Hành chính Quốc gia lên tầm cao mới. Trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm là: tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và người lao động Học viện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Học viện; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; hiện đại hóa cơ sở vật chất, quy chuẩn hóa, thực hiện quản trị thông minh tại Học viện.

Tại Hội nghị tổng kết, đại diện các khoa, ban, đơn vị, phân viện đã có nhiều ý kiến đồng tình, nhất trí với những kết quả mà Học viện đã đạt được trong năm 2020 và những hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục trong thời gian ngắn mà báo cáo tổng kết đã đề cập; đồng thời, đóng góp bổ sung cho phương hướng, nhiệm vụ của toàn hệ thống Học viện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ biểu dương những kết quả Học viện đạt được trong năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ biểu dương những kết quả Học viện đạt được trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Bộ Nội vụ, Học viện đã từng bước vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác, đó là: xây dựng cơ sở vật chất; tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình tài liệu giảng dạy; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng giảng dạy; mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế. Thứ trưởng khẳng định, đây là kết quả quan trọng góp phần củng cố, tiếp nối lịch sử xây dựng và phát triển, nâng cao vị thế của Học viện trong tình hình mới. Nhân dịp bước sang năm mới 2021 và chuẩn bị đón Tết Tân Sửu, thay mặt Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Triệu Văn Cường gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể viên chức, người lao động Học viện và hy vọng trong năm 2021, Học viện sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa.

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện nhấn mạnh những thành tích đã đạt được trong năm 2020, để từ đó làm đà cho năm 2021 với những nhiệm vụ mới nhằm đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Nội vụ đối với Học viện Hành chính Quốc gia.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện cảm ơn lãnh đạo Bộ Nội vụ, cảm ơn Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đã tạo điều kiện nhiều mặt để Học viện hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ trong năm 2020. Giám đốc Học viện nhấn mạnh những thành tích đã đạt được trong năm 2020, để từ đó làm đà cho năm 2021 với những nhiệm vụ mới nhằm đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Nội vụ đối với Học viện Hành chính Quốc gia; tập thể viên chức, người lao động Học viện sẽ đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, cố gắng hết sức để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, phát triển Học viện Hành chính Quốc gia lên tầm cao mới.

Đại biểu dự Hội nghị.
PV