Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Phục vụ tốt nhất cho khách hàng

Hoạt động trong ngành thoát nước – ngành nghề có vai trò quan trọng trong sự phát triển và đời sống của người dân, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã và đang phát triển với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng.

Dấu ấn 25 năm

Được thành lập từ năm 1995, sau 25 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã không ngừng phát triển về mọi mặt. Những ngày đầu khi mới được thành lập, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, khi nguồn kinh phí thành phố cấp còn hạn hẹp chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao; các định mức kinh tế kỹ thuật chưa được áp dụng thực hiện; cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho công tác điều hành sản xuất hầu như không được trang bị đầy đủ ngoài một số phương tiện cũ hỏng, lạc hậu đã được bàn giao từ Công ty Môi trường đô thị. Trong khi đó, việc quản lý hệ thống thoát nước của thành phố xây dựng từ gần một thế kỷ đã bị xuống cấp nghiêm trọng là một thách thức lớn đối với Công ty Thoát nước Hải Phòng.

Tuy nhiên, được sự quan tâm của Lãnh đạo thành phố, cùng sự nỗ lực của Công ty, từ một đơn vị ban đầu chỉ có hơn 100 lao động nguyên được tách ra từ xí nghiệp thoát nước thuộc Công ty Môi trường Đô thị với 4 phòng, ban nghiệp vụ, 4 đội sản xuất, 1 đội kiểm tra quy tắc, đến nay, Công ty đã có 7 phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ; 01 Trung tâm Dịch vụ và Xây dựng công trình; 11 xí nghiệp và đội trực thuộc Công ty.

Trong quá trình hoạt động, bên cạnh việc tập trung trí lực cho công tác vận hành có hiệu quả hệ thống thoát nước của thành phố, góp phần cho công tác chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, Công ty còn quan tâm đến việc tìm kiếm, lập và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực thoát nước tạo đà cho sự phát triển bền vững cho Công ty nói riêng và cho lĩnh vực thoát nước đô thị nói chung.

Cụ thể, trong quá trình hoạt động, Công ty đã ghi dấu ấn bằng nhiều dự án như Dự án Cải tạo hồ Tam Bạc; Dự án cải tạo thoát nước phường Đồng Quốc Bình; Dự án thiết kế 1B; Dự án xây dựng 2 trạm bơm Máy Đèn-Vĩnh Niệm; Dự án Thoát nước và vệ sinh Hải Phòng vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Thế giới và vốn tài trợ của Chính Phủ Phần Lan; Dự án như Dự án Cải tạo hồ Tam Bạc; Dự án cải tạo thoát nước phường Đồng Quốc Bình…

Công ty tiếp tục đề nghị điều chỉnh và áp dụng mức thu 20% giá tiêu thụ nước sạch để phù hợp với tình hình trượt giá chung cũng như để cân đối nguồn tài chính. Đây có thể đánh giá là một bước ngoặt quan trọng trong việc thực hiện xã hội hóa công tác thoát nước và Thành phố Hải Phòng cũng là một trong những đơn vị đầu tiên thực hiện việc thu giá thoát nước có hiệu quả.

Đáp ứng nhu cầu sử dụng

Những kết quả mà cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã làm được trong thời gian qua rất khả quan. Hệ thống thoát nước đô thị đã được nâng cấp, cải tạo khá đồng bộ về mọi mặt, hiệu quả công tác thoát nước thay đổi rất rõ nét, góp phần bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Nhiều điểm trong khu vực đô thị trước đây cứ mưa là ngập gây ngập kéo dài,  thì đến nay cơ bản không còn nữa. Hiện tượng ô nhiễm các kênh rạch và hồ điều hoà đang dần được khắc phục. Các trang thiết bị chuyên dùng hiện đại đã và đang thay thế sức lao động thủ công trong các công việc nặng nhọc, độc hại của công tác thoát nước đô thị.

Cán bộ, công nhân viên có đủ việc làm ổn định, đời sống được cải thiện từng bước và ngày càng được nâng lên năm sau cao hơn năm trước. Các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào đoàn thể quần chúng, văn hoá thể thao phát triển mạnh. Nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu được hình thành và nhân rộng trong toàn đơn vị làm nòng cốt cho sự nghiệp phát triển của Công ty.

Tuy nhiên, hiện này, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng gặp một số khó khăn khi hệ thống thoát nước của thành phố chưa đồng bộ dẫn đến quản lý còn gặp nhiều vướng mắc cũng như tiêu thoát chưa nhanh và hiệu quả. Bên cạnh đó, thủ tục đặt hàng mới áp dụng nên còn rất mới trong thủ tục phê duyệt giấy tờ và cách thức thực hiện. Quy định trả lương cho người lao động không thấp hơn tối thiểu vùng của Chính phủ cũng tạo áp lực cho doanh nghiệp trong việc chi trả và thực hiện. Đây là những vấn đề cần được giải quyết để tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Thành tích đã đạt được

Tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã vinh dự được nhận nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và của UBND thành phố, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng…

Một số hình ảnh hoạt động của Công ty: