Công ty Nhiệt điện Thái Bình

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình
đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”

Công ty Nhiệt điện Thái Bình là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 theo Quyết định số 0420/QĐ-GENCO3 ngày 16/02/2017. Thực hiện công văn số 1528/TTg-ĐMDN ngày 02/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Nhiệt điện Thái Bình được thành lập là đơn vị trực thuộc theo Quyết định số 312/QĐ-EVN ngày 29/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình khi thành lập mới là Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình từ tháng 7/2014, đến ngày 19/5/2016 là Đảng bộ cơ sở và đến tháng 5/2019, đổi tên thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020.

Năm 2020 là một năm nhiều thách thức, khó khăn đối với Công ty Nhiệt điện Thái Bình, tuy nhiên, Công ty đã chủ động tìm nhiều biện pháp nâng cao chất lượng vận hành, phối hợp với Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 lập kế hoạch và bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị hợp lý, giảm thiểu thời gian dừng máy… Không chỉ sản xuất vượt kế hoạch, Công ty cũng đã vận hành các tổ máy vượt nhiều chỉ tiêu kỹ thuật Tập đoàn giao, với hệ số khả dụng cao, tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng thấp, tỷ lệ điện tự dùng thấp…

Công ty cũng đã làm tốt công tác môi trường. Chất lượng khí thải, nước tuần hoàn qua hệ thống xử lý để đưa ra môi trường, qua kiểm soát, đánh giá đều có kết quả tốt hơn quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Bên cạch công tác chuyên môn, các tổ chức chính trị, đoàn thể đã dựa vào sức mạnh tập thể, đoàn kết nội bộ, động viên người lao động; cùng với đó là sự huy động mọi nguồn lực, sáng tạo, chủ động trong công tác phối kết hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương; công tác an sinh xã hội, tri ân, quyên góp, ủng hộ như: mái ấm chiến sỹ nơi biên cương, Quỹ vì người nghèo, thăm hỏi các gia đình chính sách, hỗ trợ người nghèo, ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Trung bị lũ lụt, tặng quà các cháu học sinh nghèo vượt khó tại địa phương… cũng đã góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kế hoạch đề ra.

Với sự cố gắng và nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, cán bộ, công nhân viên, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020, đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.

Chi bộ Nhiên liệu trực thuộc Đảng bộ Công ty nhận danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020

Trong thời gian tới, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ cấu lại doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động. Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình quyết tâm triển khai tốt chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Cùng với đó chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào quá trình vận hành, quản lý kỹ thuật nhà máy; chú trọng công tác đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa theo chủ trương của Tập đoàn.

Với ý thức và trách nhiệm, Công ty Nhiệt điện Thái Bình quyết tâm phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển bền vững toàn diện, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế – xã hội, vì sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.