Thừa Thiên – Huế giao ban báo chí tháng 3/2021 với đại diện các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 30/3/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí với đại diện các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn.

 

Ông Hoàng Khánh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban.

Đến tham dự Hội nghị có ông Hoàng Khánh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Quang – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Huy Hiển – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí địa phương, cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Ông Nguyễn Chí Quang – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá công tác báo chí tháng 3/2021 trên địa bàn.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Chí Quang – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá công tác báo chí trên địa bàn tháng 3/2021, khẳng định các cơ quan báo chí đã tuyên truyền, phản ánh khá tốt những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng, đối nội, đối ngoại… quan trọng của tỉnh, như: Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; tuyên truyền hướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 qua việc thông tin Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh; triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn…; về văn hóa, du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, báo cáo cũng đề cập những vấn đề các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới, như: tuyên truyền Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng Thừa Thiên – Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Phản ánh thực tiễn triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa – xã hội; giáo dục và đào tạo; việc làm, y tế, các chính sách về an sinh xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bài trừ các tệ nạn xã hội; phòng, chống ma túy; phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phòng, chống cháy nổ; công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Huy Hiển – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên – Huế phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Huy Hiển – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát biểu khẳng định báo chí thực sự là kênh thông tin quan trọng, đa chiều giúp tỉnh đánh giá, nhìn nhận, kịp thời khắc phục các hạn chế và phát huy hơn nữa những mặt tích cực.

Tổng kết hội nghị, đồng chí Hoàng Khánh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi lời chúc sức khỏe, cảm ơn và mong tiếp tục được các cơ quan thông tấn báo chí địa phương, cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn cùng đồng hành, góp sức, chung lòng vì sự nghiệp phát triển của tỉnh Thừa Thiên – Huế.

                                                            Tin, ảnh: Quang Tuệ