Học viện Hành chính Quốc gia đề ra nhiều giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 05/10, Học viện Hành chính Quốc gia đã họp sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022. TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Nữ công, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện trình bày báo cáo sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2022 của Học viện.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2022 của Học viện. Theo đó, Quý III/2022, Học viện đã đạt được nhiều kết quả, khá toàn diện.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, đã hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2021 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 trình độ tiến sỹ, thạc sỹ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện công tác tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1/2022, khai giảng, xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, lịch chi tiết, tổ chức học tập cho các lớp trúng tuyển đợt 1/2022. Tổ chức các khóa bồi dưỡng đáp ứng kịp thời yêu cầu bồi dưỡng của các bộ, ngành, địa phương; chủ động điều chỉnh kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với tiến độ biên soạn tài liệu bồi dưỡng, trong Quý III đã bồi dưỡng được 108 lớp với 8.824 học viên.

Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình, tài liệu bảo đảm chất lượng và theo đúng tiến độ; các khoa chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy theo yêu cầu. Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học theo đúng kế hoạch.

Công tác hợp tác quốc tế có những hoạt động mang tính chiều sâu, nổi bật, như: Học viện làm việc với Ban Đề án Ngoại ngữ quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo; làm việc với các đối tác quốc tế: Ban Điều hành EROPA, Quỹ Temasek và Trường Công vụ Singapore, Trường Chính sách công Pakistan; Lãnh đạo Học viện tham gia Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ ASEAN, ASEAN+3 lần thứ 21 và Diễn đàn quản trị đất nước tốt; tham dự Hội nghị trực tuyến Mạng lưới các cơ sở đào tạo công vụ ASEAN, Hội nghị EROPA năm 2022.

Công tác tạp chí, thông tin, thư viện được đào tạo từ xa được bảo đảm, Tạp chí Quản lý nhà nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước đánh giá cao và tính điểm khoa học 0,75 điểm năm 2022. Công tác văn phòng và cơ sở vật chất, hành chính, hậu cần… được triển khai hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.
TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban Quản lý Bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.
ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng Ban hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị.
TS. Nguyễn Duy Duẩn, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. Các ý kiến tập trung vào các nội dung như: đề xuất nâng điểm nghiên cứu khoa học các cán bộ, giảng viên Học viện trên Tạp chí sau khi Tạp chí được Hội đồng Giáo sư nhà nước tính điểm khoa học 0,75 điểm từ năm 2022. Công tác đào tạo, bồi dưỡng với việc rà soát lại đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên phục vụ công tác giảng dạy tại các khóa bồi dưỡng. Công tác đào tạo sau đại học và xét tuyển đào tạo trình độ tiến sỹ. Vấn đề thanh toán kinh phí vượt giờ giảng; vấn đề xét nâng ngạch giảng viên…

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị giao ban, TS. Nguyễn Đăng Quế yêu cầu tất cả các khoa, ban, đơn vị, phân viện thuộc và trực thuộc Học viện cần phát huy kết quả đã đạt được, tập trung cao nhất với những biện pháp cụ thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong quý IV/2022. Đối với đào tạo, bồi dưỡng, tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong; hoàn thành việc xây dựng, ban hành chương trình đào tạo tiến sỹ; tổ chức công tác tuyển sinh đợt 2 năm 2022, quản lý đào tạo trình độ sau đại học đúng quy định…

Công tác nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn chương trình, tài liệu: tiếp tục đôn đốc hoàn thành công tác nghiệm thu đề tài khoa học các cấp đúng hạn; tiếp tục tham gia tuyển chọn các đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh năm 2023, 2024; tổ chức nghiệm thu các cấp đối với các nhiệm vụ khoa học năm 2022 nghiêm túc, khách quan, đánh giá đúng chất lượng các sản phẩm nghiên cứu…

Công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia; triển khai công tác đánh giá, xếp loại đơn vị, viên chức, người lao động, công tác thi đua, khen thưởng năm 2022… Công tác Hợp tác quốc tế tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã đề ra, bảo đảm các dự án, ký kết với các đối tác được diễn ra thuận lợi; triển khai kế hoạch đoàn ra, đoàn vào và liên kết các khóa bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên Học viện với các đối tác nước ngoài.

Đối với công tác kế hoạch – tài chính, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia đã được Bộ Nội vụ phê duyệt… Công tác tạp chí, thông tin, thư viện, xuất bản, đào tạo trực tuyến: nâng cao chất lượng nội dung Tạp chí Quản lý nhà nước trên cả 3 ấn phẩm. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai số hóa tài liệu bồi dưỡng của Học viện phục vụ cho công tác đào tạo trực tuyến và đào tạo từ xa…

Công tác hành chính, hậu cần: bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai dự án xây dựng trụ sở mới Học viện, bảo đảm điều kiện làm việc cho tại các tòa nhà đang bố trí cho cán bộ, giảng viên. Đôn đốc tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí; nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng nguồn thu đối với Học viện. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Phó Giám đốc Học viện kêu gọi tất cả các khoa, ban, đơn vị, phân viện và cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống Học viện trong những tháng còn lại của năm 2022, phấn đấu, nỗ lực, thi đua hoàn thành thắng lợi tất cả các nhiệm vụ kế hoạch năm.

                                                                                  Thu Hương