Bồi dưỡng “Nền hành chính số” cho cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) – Thực hiện chương trình hợp tác giữa Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Viện Dịch vụ công quốc gia Pháp (INSP), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia, chiều ngày 17/10/2022, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khai mạc khóa bồi dưỡng trực tuyến “Nền hành chính số”.
Quang cảnh lễ khai mạc khóa bồi dưỡng “Nền hành chính số”.

Dự khai mạc, có PGS.TS. Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia; ông Béla Hégédus, Tùy viên Hợp tác, Đại sứ quán Pháp; ông Alexandre Tran-Chuong, Phụ trách hợp tác quốc tế khu vực Á-Mỹ, INSP; cùng các học viên là cán bộ, giảng viên, viên chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia.

PGS.TS. Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc khóa học, thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS. Hoàng Văn Nghĩa chào mừng các học viên tham dự khóa học và cho biết, khóa bồi dưỡng được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam và Pháp đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 – 2023). Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm tới việc hoàn thiện thể chế, trong đó hướng tới quá trình chuyển đổi số và đặc biệt phát triển nguồn nhân lực đáp ứng quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế. Chuyển đổi số đã và đang đặt ra nhiều thách thức về an ninh thông tin, quyền công dân, an toàn hệ thống dữ liệu, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan… do đó, vai trò tiên phong của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia trong nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý làm chủ môi trường số, thúc đẩy chuyển đổi số, hành chính số.

PGS.TS. Hoàng Văn Nghĩa cảm ơn sự hợp tác hiệu quả của Đại sứ quán Pháp và Trường Hành chính Quốc gia Pháp (ENA) – nay là INSP đã đào tạo, bồi dưỡng nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Việt Nam, mong rằng hợp tác giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam và Pháp ngày càng phát triển, sâu rộng và hiệu quả.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia trong phát biểu khai mạc của mình đã đề cập đến Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm từ 2021-2030 của Việt Nam trong thời gian tới với mục tiêu: “Phát triển mạnh mẽ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh”. Để đạt được mục tiêu đề ra, chuyển đổi số vừa là mục tiêu, vừa là động lực để qua đó thúc đẩy chính phủ số, chính quyền số, nền hành chính số, xã hội số và công dân số.

Trong quá trình chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính số, hơn ai hết, lãnh đạo các cấp từ trung ương đến địa phương cần chuyển đổi nhận thức và nâng cao năng lực để trở thành chủ thể sẵn sàng, quyết liệt, làm gương ứng dụng công nghệ số; đồng thời, trở thành tác nhân thay đổi, chỉ đạo điều hành công tác chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính số trong cơ quan, đơn vị, để cán bộ, công chức, viên chức có đầy đủ nhận thức, sử dụng thành thạo công nghệ số trong xử lý công việc nội bộ và cung cấp dịch vụ số cho người dân. Việc tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực công chức về chuyển đổi số, nền hành chính số, học tập kinh nghiệm chuyển đổi số từ quốc gia Pháp trong bối cảnh nền hành chính của Việt Nam và Pháp có nhiều nét tương đồng là rất đúng nhu cầu và yêu cầu của số đông các học viên đăng ký tham dự khoá học này.

Khóa bồi dưỡng “Nền hành chính số” sẽ là một công trình hợp tác hiệu quả, giàu ý nghĩa giữa các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý hàng đầu của Việt Nam và Pháp. TS. Nguyễn Đăng Quế tin tưởng mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục duy trì và phát triển trong thời gian tới để phát huy tối đa thế mạnh, nguồn lực các bên.

Ông Béla Hégédus, Tùy viên Hợp tác, Đại sứ quán Pháp.

Phát biểu của ông Béla Hégédus đã khẳng định, Pháp đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều nội dung về chuyển đổi số, chính phủ số. Khóa bồi dưỡng “Nền hành chính số” lần này nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Chuyển đổi số và công vụ Pháp. Đây là một trong những nội dung quan trọng của thỏa thuận hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm tốt trong chuyển đổi số.

Hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Chuyển đổi số và công vụ Pháp là một trong nhiều chương trình hợp tác được kết nối bởi Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam để đào tạo các cán bộ, công chức cho các cơ quan của Việt Nam về chuyển đổi số. Ông Béla Hégédus tin tưởng, sự kết nối của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam với các cơ quan của Việt Nam và Pháp sẽ tiếp tục được gia tăng, xây dựng thêm các mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực hành chính nói riêng và hợp tác về mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội vì sự phát triển nói chung.

Ông Alexandre Tran-Chuong, Phụ trách hợp tác quốc tế khu vực Á-Mỹ, Viện Dịch vụ công quốc gia Pháp (INSP).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Alexandre Tran-Chuong chào mừng các học viên tham dự khóa học theo hình thức trực tuyến và cho biết, INSP được thành lập tiền thân từ trường ENA cùng với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều dự án hợp tác với các cơ quan, tổ chức Việt Nam. Trong năm 2023, cùng hướng đến sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Pháp, INSP sẽ có nhiều hoạt động hợp tác về phát triển bền vững giữa Việt Nam và Pháp hơn nữa, ông tin tưởng khóa học sẽ thành công tốt đẹp.

Các đại biểu và học viên tham dự khai mạc khóa bồi dưỡng: “Nền hành chính số”.

Khóa bồi dưỡng trực tuyến “Nền hành chính số” được tổ chức từ ngày 17/10 – 21/10/2022 với 5 chuyên đề: (1) Giới thiệu chung về các chính sách chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước của Pháp: lịch sử, chính sách lớn, các cơ quan chủ chốt; (2) Các vấn đề thể chế, kỹ thuật trong phát triển nền hành chính số: so sánh thực tiễn; (3) Đơn giản hóa hành chính; (4) Đổi mới công tác lãnh đạo và quản lý; (5) Dữ liệu số: mỏ vàng đen mới của các chính sách công và vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân. Khoá học được các công chức, cán bộ cấp cao của Pháp và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm đã và đang đồng hành với Dự án Chính phủ điện tử của Việt Nam trực tiếp truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm.

Xuân Phú