Đào tạo, bồi dưỡng

Những bất cập trong chế độ việc làm của khu vực công hiện nay – Nhìn từ góc độ lý luận

(QLNN) - Trong quản lý nguồn nhân lực của khu vực công, việc xác định một chế độ việc làm rõ ràng với những quy định mang tính chất khả thi cho các bên có liên quan là vấn đề quan trọng. Bởi vì, chính đây sẽ đem lại...

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ khái niệm đến nhận thức và hành động

(QLNN) - Lâu nay chúng ta dùng khái niệm “đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức” đến mức thông dụng. Không làm cái việc “chẻ sợi tóc” của từng chữ, nhưng có thể thấy, từ cách dùng chữ như thế đã thể hiện cách nghĩ, cách làm mà...

Tự học từ kinh nghiệm để nâng cao năng lực giảng dạy

(QLNN) - Từ kinh nghiệm tự học của bản thân qua nhiều năm trong nghề nhà giáo, tác giả bài viết chia sẻ kinh nghiệm tự học với hy vọng giúp ích được phần nào cho các bạn trẻ - những người muốn luôn tự hoàn thiện mình để...

Cần đưa giảng dạy kĩ năng vào trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức

(QLNN) - Trong cuốn sách “Đổi mới ph­ương pháp giảng dạy, một đóng góp của InWent vào quá trình cải cách hành chính tại Việt Nam” của Ulrich Lipp và Paul Schlueter đã cho rằng: Trong các giờ học về quản lý hành chính nhà nước tại các trường...