Đào tạo, bồi dưỡng

Nhiều cán bộ, công chức hoàn thành khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 11/2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều ngày 11/8, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức bế giảng khóa bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 11/2023. Tham dự Lễ bế giảng, có: PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc...

Ứng dụng mô hình dạy học kết hợp trực tiếp với trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Mô hình dạy học kết hợp là mô hình dạy và học kết hợp linh hoạt giữa dạy học từ xa qua mạng Internet xen kẽ với dạy học trực tiếp tại lớp học. Mô hình này cho phép người học tiếp cận nội dung học tập...

Khai giảng khóa bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lý, lãnh đạo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 09/8/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lý, lãnh đạo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tới dự lễ khai giảng, có ông Chanthaphone Khammanichanh, Phó...

Định hướng nghiên cứu, giảng dạy về văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng tại Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong hoạt động văn phòng, văn thư, lưu trữ, đặc biệt với các nền tảng công nghệ số là xu thế toàn cầu. Chiến lược chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến...

Học viện Hành chính Quốc gia thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viện Hành chính Quốc gia thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học hình thức chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh tại trường trung học cơ sở Vĩnh Yên

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghiên cứu hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi tại Trường trung học cơ sở Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh tạo ra cơ sở khoa học cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham...

Tăng cường bồi dưỡng văn hóa pháp luật cho đội ngũ thẩm phán tòa án nhân dân các cấp

(Quanlynhanuoc.vn) - Cùng với việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các tòa án nhân dân, công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ thẩm phán về văn hóa pháp luật góp phần rất quan trọng xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ,...

Định hướng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hành chính ở các cơ quan địa phương

(Quanlynhanuoc.vn) - Nguồn nhân lực hành chính là một trong những yếu tố quan trọng, mang tính quyết định đến sự phát triển của nền hành chính nhà nước. Đối với nền công vụ, nguồn nhân lực hành chính là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và...

Vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao ở các nhà trường quân đội trong thực hiện chuyển đổi số giáo dục và đào tạo hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc chuyển đổi số trong các nhà trường quân đội hiện nay là nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiện đại hoá các nhà trường quân đội, là khâu đột phá chiến lược, có tính quyết định đến thành công của quá...

Những yêu cầu mới đối với giảng viên lý luận chính trị trong bối cảnh toàn cầu hóa

(Quanlynhanuoc.vn) - Toàn cầu hóa đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Toàn cầu hóa đòi hỏi sự thay đổi năng lực nhận thức và hành động của đội ngũ giảng viên lý luận chính...