Trang chủ Quản lý nhà nước về kinh tế - tài chính

Quản lý nhà nước về kinh tế - tài chính

Nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Chi cục Thuế huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Huyện Bình Chánh là một trong những huyện ngoại thành, có tốc độ tăng trưởng cao của TP. Hồ Chí Minh. Do đó, các cá nhân, tổ chức trong sản xuất - kinh doanh...

Những rào cản trong kinh doanh bán lẻ thực phẩm hữu cơ ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiện nay, nhu cầu sử dụng thực phẩm hữu cơ là rất lớn, mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất - kinh doanh thực phẩm hữu cơ trong nước...

Đánh giá tác động của tiếp thị xanh đến hình ảnh thương hiệu và lòng tin của khách hàng

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích xem xét sự tác động của tiếp thị xanh đến hình ảnh thương hiệu và lòng tin của khách hàng...

Chia sẻ tri thức trong hoạt động mua hàng trên mạng xã hội của Gen Z

(Quanlynhanuoc.vn) - Cùng với cuộc cách mạng về internet là sự bùng nổ của truyền thông xã hội, đặc biệt là các hệ thống mạng xã hội. Có thể nói, một trong những nhu cầu lớn hiện nay của con người chính là tìm kiếm và chia sẻ thông tin, đặc biệt là thông tin trong lĩnh vực tiêu dùng...

Tái cấu trúc tài chính ngân hàng thương mại – kinh nghiệm của một số ngân hàng trong nước và quốc tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Với bất kỳ một quốc gia nào, hoạt động của hệ thống ngân hàng luôn là huyết mạch của nền kinh tế. Sự ổn định, lành mạnh của hệ thống ngân hàng giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển của nền kinh tế...

Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

(Quanlynhanuoc.vn) - Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ, thu hút nguồn vốn trong Nhân dân...

Tác động của Marketing xanh đến người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghiên cứu này áp dụng lý thuyết đáp ứng kích thích (S-O-R) để đánh giá tác động của marketing xanh đến người tiêu dùng trong đó tập trung về ý định mua xanh của người tiêu dùng trong ngành đồ uống...

Ảnh hưởng của nhãn hiệu hữu cơ đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc tiêu thụ thực phẩm hữu cơ đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, xuất phát từ mối quan tâm của người tiêu dùng về các vấn đề liên quan đến sức khỏe và môi trường...

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc

(Quanlynhanuoc.vn) - Kinh doanh xăng dầu là hoạt động kinh doanh thương mại có điều kiện, chịu sự quản lý trực tiếp của Nhà nước về giá bán...

Tính phù hợp trong chính sách quản lý, giám sát kiểm toán độc lập ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính sách quản lý, giám sát có chức năng quan trọng trong việc tạo lập môi trường pháp lý cho kiểm toán độc lập phát triển...