Trang chủ Quốc phòng - An ninh

Quốc phòng - An ninh

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị trong giai đoạn hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về mọi mặt, trong đó tiếp tục khẳng định Công an nhân dân trước hết phải được xây dựng vững mạnh về chính trị

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống cách mạng miền Đông Nam Bộ trong lối sống của học viên sĩ quan ở các nhà trường quân đội khu vực Nam bộ

(Quanlynhanuoc.vn) - Giá trị văn hóa lịch sử truyền thống cách mạng miền Đông Nam Bộ là một trong những giá trị tiêu biểu cho phẩm chất của con người Việt Nam, đồng thời là những đặc trưng tinh thần yêu nước của người dân vùng Đông Nam Bộ...

Giải pháp phát triển năng lực tư duy cho học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở các nhà trường quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở các nhà trường quân đội là những sĩ quan tương lai - nguồn cán bộ kế cận của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là lực lượng đông đảo, chiếm đại bộ phận lưu lượng học viên hiện đang đào tạo tại các nhà trường trong toàn quân...

Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và một số kiến nghị đề xuất

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết khái quát kết quả đạt được thông qua triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, từ đó chỉ ra những hạn chế và kiến nghị, đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động này thời gian tới.

Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Trung đoàn Tên lửa thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Trung đoàn Tên lửa thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân hiện nay.

Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng “Thế trận lòng dân” của bộ chỉ huy quân sự các tỉnh khu vực Tây Nguyên

(Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng “Thế trận lòng dân” của bộ chỉ huy quân sự các tỉnh khu vực Tây Nguyên hiện nay.

Năng lực giảng viên giảng dạy pháp luật trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay 

(Quanlynhanuoc.vn) - Năng lực giảng viên giảng dạy pháp luật có vai trò quan trọng đến chất lượng giáo dục và đào tạo ở các học viện, trường sĩ quan quân đội. Hiện nay, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo...

Giải pháp phát triển nguồn lực cán bộ hậu cần chất lượng cao phục vụ ngành Hậu cần quân đội trong giai đoạn mới 

(Quanlynhanuoc.vn) - Nguồn lực cán bộ hậu cần chất lượng cao trong Quân đội là một bộ phận của nguồn nhân lực quân sự. Trước yêu cầu phát triển của ngành Hậu cần Quân đội hiện đại, đặt ra yêu cầu phải phát triển nguồn lực cán bộ hậu cần

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường quân sự quân khu trong quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng không chỉ là vấn đề cơ bản mà còn là vấn đề cấp thiết, một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng ở các đảng bộ trường quân sự quân khu trong quân đội hiện nay.

Giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị cho hạ sĩ quan, binh sĩ ở các nhà giàn DK1, Vùng 2 Hải quân hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Bản lĩnh chính trị là phẩm chất quan trọng hàng đầu của người chiến sĩ cách mạng. Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị cho hạ sĩ quan, binh sĩ ở nhà giàn DK1, Vùng 2 Hải quân...