Tin tức - Sự kiện

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

(QLNN) - Sau hơn 5 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng....

Kinh nghiệm của Ốt-xtrây-li-a về quản lý nhân sự trong khu vực công

(QLNN) - Với phương châm: “Chiến lược không có con người là chiến lược không có tương lai”, Ốt-xtrây-li-a đã xây dựng thành công mô hình quản lý nhân sự hiệu quả “Đúng người - Đúng khả năng - Đúng thời điểm - Đúng địa điểm - Đúng chi...

Một số quy định mới về tuyển dụng, nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

(QLNN) - Nhằm khắc phục những điểm chưa hợp lý về quản lý công chức, viên chức nói chung và tuyển dụng, nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức nói riêng, ngày 29/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một...

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đạo đức, văn minh theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

(QLNN) - Trong trước tác của mình, tư tưởng về đảng cầm quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện từ rất sớm. Khi nói đến cụm từ “Đảng cầm quyền”, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự...

Giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam theo hướng phát triển bền vững

(QLNN) - Đại hội XI của Đảng (năm 2011) đề ra nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được Đại hội XII (năm 2016) khẳng định tiếp tục đẩy mạnh triển...

Phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và các giải pháp trọng tâm năm 2019

(QLNN) - Năm 2018 diễn ra trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, xung đột xảy ra ở nhiều nơi, cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, đặc biệt là cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục leo thang....

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019

(QLNN) - Chiều ngày 31/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019. Phiên họp tập trung bàn một số nội dung chính: Tình hình kinh tế-xã hội tháng...

Hướng dẫn mới về xếp ngạch, bậc lương của cán bộ, công chức từ ngày 01/7

(QLNN) - Từ ngày 01/7/2019, việc xếp ngạch, bậc lương của cán bộ, công chức sẽ được thực hiện theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019 do Bộ Nội vụ ban hành.   Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019 sửa đổi, bổ sung một số...

9 nhóm cán bộ, công chức được tăng lương từ 1/7

(QLNN) - Chính phủ mới ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng thay cho...

Trưởng thôn được hưởng phụ cấp đến 5 lần mức lương cơ sở/tháng

(QLNN) - Ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị định này chính...