Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Học viện Hành chính Quốc gia triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 04/5/2021, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của Học viện đã họp triển khai các nội dung về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, TS. Nguyễn Đăng Quế, Trưởng Ban chỉ đạo phổ biến các Công văn số 1832/BNV-BCĐ ngày 29/4/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid Bộ Nội vụ về việc tăng cường thực hiện, phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y tế; Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 của UBND TP. Hà Nội về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 503/HCQG ngày 04/5/2021 của Học viện về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn hệ thống Học viện.

Theo đó, Giám đốc Học viện yêu cầu toàn thể các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện thực hiện nghiêm túc 8 yêu cầu về tăng cường quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ…

Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động được kiểm tra thân nhiệt khi đến cơ quan làm việc.

Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá tình hình dịch bệnh Covid diễn biến ngày càng phức tạp với những biến thể mới, vì vậy yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nghiêm túc thực hiện tốt yêu cầu 5K, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng; đồng thời, yêu cầu toàn hệ thống Học viện thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1) Thủ trưởng các khoa, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, khai báo y tế… Các trường hợp không thực hiện đúng yêu cầu 5K của Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thủ trưởng các khoa, ban, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

2) Giao Ban Quản lý bồi dưỡng kết hợp với Văn phòng Học viện giám sát và triển khai tăng cường treo các biển báo tại các hành lang, lối đi, trong lớp học về yêu cầu sát khuẩn, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang trong suốt quá trình học của học viên, sinh viên. Đồng thời, Ban Quản lý bồi dưỡng liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh để nghiên cứu, đề xuất phương án học online các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid-19 Học viện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng, chống dịch.

3) Để hạn chế tình trạng học viên của các lớp ra khỏi khuôn viên Học viện, nhà ăn Học viện tiếp tục duy trì phục vụ và phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định (giữ khoảng cách tối thiểu, sát khuẩn, lắp vách ngăn an toàn…).

Học viện giám sát và triển khai tăng cường treo các biển báo tại các hành lang, lối đi, trong lớp học.

4) Ban Hợp tác quốc tế thực hiện các nhiệm vụ có liên quan về xuất – nhập cảnh của học viên, sinh viên Lào theo quy định.

5) Văn phòng Học viện đo thân nhiệt tại các cổng ra, vào; triển khai tổng kết, thống kê về khai báo y tế, tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Học viện báo cáo hằng ngày lên Bộ Nội vụ theo quy định; tăng cường công tác vệ sinh, khử khuẩn tại các khu vực làm việc, giảng đường…

Tin, ảnh: Hoàng Hậu