Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 16/7/2021, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng đoàn công tác của Bộ Nội vụ có buổi làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia.

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Nội vụ có: đồng chí Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ; lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổ chức biên chế, Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ, Văn phòng Ban Cán sự Đảng và một số chuyên viên thuộc các Vụ chức năng.

PGS.TS. Triệu Văn Cường – Uỷ viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Đón tiếp đoàn công tác, về phía Học viện Hành chính Quốc gia (viết tắt là Học viện) có: đồng chí Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện tại Hà Nội; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Học viện và lãnh đạo các Phân viện của Học viện tại các điểm cầu trực tuyến.

Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt đoàn công tác bày tỏ niềm vui mừng khi được đến làm việc với Học viện, cá nhân Bộ trưởng luôn có cảm xúc tốt đẹp, ấn tượng về Học viện với bề dày truyền thống Học viện đã vun đắp suốt 62 năm qua. Bộ trưởng đề nghị buổi làm việc với tinh thần cởi mở, thắng thắn, tập trung vào những nội dung trọng tâm trong việc thực hiện chính trị của đơn vị; những khó khăn, vướng mắc trước mắt và lâu dài cần tháo gỡ; nhất là tâm tư nguyện vọng của cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện khi chủ trương của Thủ tướng Chính phủ sáp nhập Đại học Nội vụ vào Học viện. Đặc biệt, Bộ trưởng và đoàn công tác sẽ lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của Học viện để có các chỉ đạo, ý kiến, giải pháp thỏa đáng cùng Học viện phát triển vững mạnh trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại buổi làm việc

Báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác, đồng chí Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện báo cáo tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của Học viện năm 2021. Đặc điểm, tình hình của Học viện, về cơ cấu tổ chức, số lượng viên chức và người lao động; tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và chức năng, nhiệm vụ của Học viện.

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện trình bày báo cáo.

Báo cáo của Giám đốc Học viện đã nhấn mạnh các nhiệm vụ và kết quả đạt được cũng như đề xuất, kiến nghị về: đào tạo, bồi dưỡng; biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng; đào tạo sau đại học; công tác tổ chức – cán bộ; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học; kế hoạch, tài chính; Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức; về tuyển dụng viên chức đợt 2/2021, điều động viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người lao động trong nội bộ Học viện để đáp ứng tạm thời yêu cầu công việc trước mắt; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện tại Hà Nội…

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc đã có nhiều ý kiến phát biểu tập trung vào đánh giá thêm những kết quả đã đạt được và những đề xuất, kiến nghị với Bộ trưởng và đoàn công tác.

Các nội dung đề xuất, kiến nghị của Học viện, các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ đã lần lượt có ý kiến. Theo đó, các đơn vị chức năng của Bộ sẽ phối hợp với Học viện nghiên cứu, xem xét trình lãnh đạo Bộ bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà một lần nữa khẳng định và đề cao vai trò của Học viện với bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang 62 năm xây dựng và phát triển – cái nôi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị, hành chính từ  trung ương đến địa phương và là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu về khoa học hành chính.

TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng biểu dương những sáng tạo của Học viện trong việc đổi mới hình thức đào tạo, bồi dưỡng đúng xu hướng, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 hiện nay. Để bảo đảm sự phát triển của Học viện về lâu dài và trước hết là thực hiện triển khai kịp thời, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2021. Học viện phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ tập trung giải quyết dứt điểm một số nội dung sau:

Thứ nhất, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, đồng thuận về chủ trương sáp nhập Đại học Nội vụ vào Học viện – đây là sự cần thiết, là yêu cầu tất yếu, khách quan; đồng thời, cũng là cơ hội để Học viện nâng cao và khẳng định thương hiệu, vị thế, uy tín.

Thứ hai, tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là đội ngũ giảng viên. Xem xét, rà soát, thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, viên chức không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ ba, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động; xây dựng môi trường chính trị, văn hóa, môi trường làm việc lành mạnh, thuận lợi để cán bộ, viên chức, người lao động phát huy tốt năng lực, sở trường và yên tâm cống hiến.

Thứ tư, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021 trong đó tập trung rà soát tất cả các đầu việc, có kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Thứ năm, tập trung nghiên cứu, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với những nội dung gắn liền với chức năng của Học viện trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học sát thực tiễn, phục vụ thực tiễn, trở về với giá trị của thực tiễn… góp phần cải cách nền hành chính nước nhà.

Thứ sáu, tiếp tục nghiên cứu đổi mới cơ chế tự chủ, cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật xu hướng của thế giới. Bên cạnh đó, tiếp cận với các địa phương trong cả nước để liên kết đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới đất nước…

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện tặng hoa Bộ trưởng

Giám đốc Học viện, TS. Đặng Xuân Hoan thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện cảm ơn sự quan tâm của Bộ Nội vụ nói chung và sự quan tâm trực tiếp của Bộtrưởng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng và các thành viên đoàn công tác. Học viện sẽ nhanh chóng triển khai hiệu quả để xây dựng Học viện phát triển vững mạnh trong tương lai. Trước mắt là hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2021 với tinh thần: “ Kỷ cương – Chất lượng – Hiện đại”.

Tin, ảnh: Hoàng Trang – Thu Hương