PVN giới thiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc PVGas

(Quanlynhanuoc.vn) – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giới thiệu ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVGas và ông Phạm Văn Phong giữ chức Tổng Giám đốc PVGas.
Ông Nguyễn Thanh Bình được giới thiệu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVGas.

Ngày 25/4 vừa qua, ông Hoàng Văn Quang, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PVGas được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power – Mã CK: POW). Do đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã giới thiệu 2 Phó Tổng Giám đốc PVGas vào các vị trí chủ chốt tại PVGas là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc PVGas: ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc PVGas được giới thiệu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVGas và ông Phạm Thanh Phong – Phó Tổng Giám đốc PVGas được giới thiệu làm Tổng Giám đốc PVGas.

Ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1977, có trình độ cử nhân quản trị kinh doanh, thạc sỹ kinh doanh quốc tế, công tác tại Tổng Công ty Khí Việt Nam từ năm 2009. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, ông Nguyễn Thanh Bình từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng khác trong PV Gas, như: Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí, Trưởng Ban nhập khẩu và phát triển thị trường khí. Hiện ông Nguyễn Thanh Bình đang giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Khí Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Phạm Văn Phong – Phó Tổng Giám đốc PVGas được giới thiệu bầu giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PVGas, đồng thời sẽ là người quản lý phần vốn góp của PVN tại PVGas. Ông Phạm Văn Phong có trình độ kỹ sư công nghệ hữu cơ hóa dầu, thạc sĩ kỹ thuật, tiến sĩ kỹ thuật hóa học. Ông Phong đã công tác và đảm nhận nhiều vị trí quản lý trong ngành dầu khí. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PVGas (tháng 01/2021), ông Phong đã đảm nhiệm các chức vụ, như: Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí (KDK); thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc CTCP LNG VIETNAM.

PVGas hiện nay là đơn vị thành viên của PVN, được thành lập năm 1990 trên cơ sở Ban Quản lý công trình Dầu khí Vũng Tàu với tên gọi ban đầu là Công ty Khí đốt, chuyên thu gom, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, phân phối, kinh doanh khí và các sản phẩm khí.

Tháng 5/2011, PVGas chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Tính đến cuối năm 2022, PVGas có vốn điều lệ 19.139,5 tỷ đồng, trong đó PVN nắm 95,76% vốn điều lệ. Đồng thời, PVGas ghi nhận doanh thu thuần đạt 100.723,5 tỷ đồng, tăng 27,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 15.066,3 tỷ đồng, tăng 70,2% so với năm 2021. Tổng tài sản của PVGas đạt 82.662,6 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng từ hơn 8.980 tỷ đồng lên 61.173,5 tỷ đồng.

Song Phương