Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 08-HD/ĐUBNV ngày 30/12/2019 của Đảng ủy Bộ Nội vụ hướng dẫn...

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

(QLNN) - Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị, một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa...

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới

(QLNN) - Ngày 08/4/2020, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình...

Xây dựng văn hóa Đảng là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

(QLNN) - Văn hóa Đảng là một bộ phận, là nơi hội tụ, kết tinh, biểu hiện tập trung nhất của văn hóa, trí tuệ dân tộc; đồng thời, là thước đo trình độ trưởng thành và là nhân tố quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo, khả...

Phòng, chống các biểu hiện “diễn biến hoà bình” trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

(QLNN) - Nhận thức đúng đắn về nội dung, thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay và tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của chúng là một trong những nhiệm...

Chi bộ Ban Tổ chức cán bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

(QLNN) - Sáng ngày 19/3, tại Hà Nội, Chi bộ Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Đặng Xuân Hoan - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo đại hội.   Tại...

Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022

(QLNN) - Sáng ngày 12/3, tại Hà Nội, Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.  Dự và chỉ đạo Đại hội có, đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy...

Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng tổ chức thành công đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2022

(QLNN) - Sáng ngày 05/3, tại Hà Nội, Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là Chi bộ được Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia chọn làm Đại hội điểm.  Đồng chí Đặng Xuân Hoan...

Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tập huấn giảng viên giảng dạy chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp huyện và tương đương

(QLNN) - Sáng ngày 24/02/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ Khai mạc 03 khoá tập huấn giảng viên giảng dạy chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp huyện và tương đương. Tới dự Lễ Khai mạc,...

Tôn trọng và lắng nghe ý kiến người dân

(QLNN) - Việc ban hành và thực thi Kế hoạch số 305-KH/TU ngày 29/8/2019 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về “Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì...