Giới thiệu về Tạp chí Quản lý nhà nước

(QLNN) – Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, với việc đăng tải hàng nghìn bài báo khoa học, Tạp chí Quản lý nhà nước không chỉ góp phần phục vụ trực tiếp công tác giảng dạy của Học viện Hành chính Quốc gia, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu, tư vấn về chủ trương, chính sách cho Đảng, Nhà nước. Từ đó, đóng góp đáng kể vào công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị.

 

Tạp chí Quản lý nhà nước được thành lập theo Giấy phép xuất bản số 183/BCGPXB ngày 20/01/1993 và hiện nay, hoạt động theo Giấy phép số 2499/GP-BTTTT ngày 25/12/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Tạp chí in và Giấy phép hoạt động Báo điện tử số 173/GP-BTTTT, ngày 04/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ra đời trong thời kỳ cả nước đang đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính nhà nước và những năm đầu đổi mới toàn diện đất nước, ngay từ những số đầu, Tạp chí Quản lý nhà nước (QLNN) đã thể hiện rõ vị trí và vai trò của một cơ quan báo chí đặc thù – tạp chí khoa học chuyên ngành, là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia. Với chức năng, nhiệm vụ giới thiệu những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm về lĩnh vực QLNN, cải cách hành chính, thông tin những kết quả nghiên cứu khoa học hành chính và QLNN; phổ biến kiến thức và công nghệ hành chính, Tạp chí dần trở thành địa chỉ đáng tin cậy trên mặt trận tư tưởng, lý luận, nghiên cứu khoa học hành chính và QLNN, được đánh giá cao cả về yếu tố chính trị và khoa học, thu hút đông đảo các nhà lý luận, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia viết bài.

Từ những số đầu tiên ra mắt bạn đọc (số 1 phát hành vào tháng 5/1993) với chỉ có 36 trang, xuất bản 2 tháng/kỳ (từ năm 1993 – 1997), Tạp chí đã có bước phát triển vượt bậc. Đến nay, Tạp chí được xuất bản hằng tháng với quy mô hơn 100 trang nội dung và đang hướng tới mở rộng quy mô phát hành. Tính đến tháng 5/2019, Tạp chí QLNN bản in đã xuất bản được 280 kỳ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự Hội báo toàn quốc 2019 cùng tập thể cán bộ, biên tập viên Tạp chí QLNN tại Hội báo toàn quốc năm 2019, ngày 15/3/2019.

Là diễn đàn của các nhà khoa học trong lĩnh vực QLNN nói chung, quản lý hành chính nhà nước nói riêng, thực hiện theo đúng tôn chỉ, mục đích; đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, những năm qua, nội dung các bài viết đăng trên Tạp chí luôn bảo đảm tính chính trị, tính khoa học, tính định hướng và tính thực tiễn; kịp thời tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; phản ánh sâu sắc kết quả nghiên cứu khoa học hành chính, QLNN với những gợi mở hướng nghiên cứu mới phục vụ công cuộc đổi mới đất nước; phản ánh kịp thời kết quả cải cách nền hành chính nhà nước trên các lĩnh vực và ở các cấp chính quyền, địa phương; giới thiệu kinh nghiệm tốt trong cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương và của các nước trên thế giới.

Đặc biệt, Tạp chí còn đăng tải các kết quả nghiên cứu không chỉ phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) mà còn là các nghiên cứu lý luận, thực tiễn có giá trị tư vấn, tham mưu về chủ trương, chính sách cho Đảng, Nhà nước. Từ đó góp phần đáng kể vào việc nâng tầm, vị thế của Học viện là trung tâm quốc gia về ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); đào tạo nguồn nhân lực và tham vấn cho Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực hành chính và QLNN.

Các chuyên trang, chuyên mục được duy trì và mở rộng. Đến thời điểm hiện tại, những chuyên mục ổn định, như: Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng, Nghiên cứu – Trao đổi, Thực tiễn – Kinh nghiệm, Nhìn ra nước ngoài, Tổ chức và các trường hành chính trên thế giới… được dành một thời lượng khá lớn trong mỗi số. Những chuyên mục: Phỏng vấn nhà quản lý, Kỹ thuật và công nghệ hành chính, Tình huống quản lý, Diễn đàn quản lý, Giới thiệu văn bản, Hành chính doanh nghiệp… đăng cách kỳ. Các chuyên mục tương đối đều đặn hằng tháng là: Tiếng Anh cho nhà quản lý, Nền kinh tế tri thức và chính phủ điện tử… .

Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức của mỗi số Tạp chí cũng không ngừng được đổi mới. Trang bìa của từng số được trình bày chủ đề rõ ràng, bảo đảm tính chính trị, tính khoa học, tính thẩm mỹ, màu sắc trang nhã, hài hòa, bố cục các chuyên mục, chuyên trang ổn định, rõ ràng. Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, nhất là yêu cầu về tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, bắt đầu từ số 252 (tháng 01/2017), Tạp chí QLNN đã chuẩn hóa các nội dung trên tạp chí in, như: tên tạp chí và cơ quan chủ quản có song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; tóm tắt, từ khóa bài báo; ngày tòa soạn nhận bài, ngày phản biện đánh giá và sửa chữa, ngày được duyệt đăng… Từ đó được đông đảo bạn đọc, cộng tác viên trong cả nước đánh giá cao, tìm đọc bởi tính hữu ích phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập, giảng dạy cũng như hoạt động của các đối tượng trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Với hàng nghìn bài báo khoa học đã được đăng tải trên các chuyên mục, Tạp chí QLNN là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Hành chính Quốc gia, đặc biệt là phục vụ cho các đối tượng như: chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp ở các bộ, ngành và địa phương trên cả nước; các học viên, sinh viên trong nước và nước ngoài…

TS. Trần Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao Quyết định và Bằng khen có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền và nghiên cứu khoa học hành chính của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho tập thể cán bộ, biên tập viên Tạp chí QLNN nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Tạp chí QLNN xuất bản số đầu, ngày 22/5/2018.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin, việc xuất bản Tạp chí điện tử là yêu cầu cấp bách để nhanh chóng phổ biến thông tin tới bạn đọc, chính vì vậy, Tạp chí QLNN đang chuẩn bị tích cực để đưa Tạp chí điện tử QLNN hòa mạng toàn cầu vào tháng 6/2019. Khi đi vào hoạt động, Tạp chí điện tử QLNN sẽ là điều kiện tốt nhất để chuyển tải mọi nội dung nghiên cứu khoa học hành chính và tin tức hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia nói riêng cũng như hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung nhanh chóng, rộng khắp đến với bạn đọc không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Với lợi thế không biên giới” của mình, Tạp chí điện tử QLNN sẽ là kênh thông tin đối ngoại quan trọng của Học viện trong công tác ĐTBD và hợp tác quốc tế.

Cùng với sự phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí QLNN đã trở thành một kênh thông tin chuyên ngành quan trọng, phân tích, phản biện đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tư vấn cho Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ, góp phần làm cho các chủ trương, chính sách phù hợp hơn với nhu cầu của thực tiễn; đồng thời là một nguồn tài liệu tham khảo để học tập và nghiên cứu không thể thiếu trong hoạt động ĐTBD CBCCVC cũng như đào tạo sau đại học các chuyên ngành hành chính và QLNN, như: Quản lý công, Chính sách công, Quản lý xã hội,… Tạp chí đang từng bước vững chắc phát triển, đồng hành cùng Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện tốt của nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ giao phó./.