Trưởng thôn được hưởng phụ cấp đến 5 lần mức lương cơ sở/tháng

(QLNN) – Ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 25/6/2019 với nhiều nội dung mới đáng chú ý. 

Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 3 người được hưởng phụ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư chi bộ; trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn ngoài 3 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hằng tháng mà được hưởng bồi dưỡng.

Cử tri Phú Sơn 1 (xã Hòa Khương) tham gia bầu chọn trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020. (Ảnh: http://cadn.com.vn).

Nghị định này cũng quy định mới về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Cụ thể, ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố.

Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

Nguồn: https://hanoimoi.com.vn