Hội nghị Hội đồng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước năm 2020

(QLNN) – Sáng ngày 14/01/2020, tại Hà Nội, Tạp chí Quản lý nhà nước (QLNN) đã tổ chức Hội nghị Hội đồng Biên tập (HĐBT) năm 2020. TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Chủ tịch HĐBT chủ trì Hội nghị; các ủy viên Hội đồng Biên tập, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Học viện và toàn thể cán bộ, biên tập viên Tạp chí QLNN cùng tham dự.
TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Chủ tịch HĐBT phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Chủ tịch HĐBT đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí trong việc hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ năm 2019; chủ động trong việc xây dựng kế hoạch xuất bản Tạp chí QLNN năm 2020 và kịp thời tổ chức Hội nghị HĐBT nhằm tranh thủ ý kiến tư vấn, góp ý của các ủy viên Hội đồng về định hướng xuất bản cũng như kế hoạch tuyên truyền cụ thể cho từng số Tạp chí. Chủ tịch HĐBT đề nghị các thành viên HĐBT quan tâm, đóng góp ý kiến vào định hướng và kế hoạch xuất bản của Tạp chí, qua đó, giúp Tạp chí tiếp tục đổi mới và nắm bắt, phản ánh tốt các chủ đề của khoa học hành chính, thực tiễn QLNN cũng như các định hướng phát triển của Học viện trong bối cảnh mới.

TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí QLNN, ủy viên Thường trực HĐBT báo cáo công tác xuất bản năm 2019 và dự thảo kế hoạch xuất bản năm 2020.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí QLNN đã trình bày Báo cáo công tác xuất bản năm 2019 của Tạp chí QLNN và Dự kiến Kế hoạch xuất bản năm 2020. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2019, Tạp chí QLNN đã xuất bản định kỳ 12 số, trong đó có 4 số đặc biệt bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Nội dung các số mang tính cập nhật, thời sự, phản ánh sâu sắc, phong phú, đa dạng về các chủ đề của khoa học hành chính (KHHC) và thực tiễn QLNN ở trong nước cũng như trên thế giới.

Đặc biệt, với vai trò là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, trong năm, Tạp chí bám sát hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Học viện, tuyên truyền, phản ánh và tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các cán bộ, giảng viên trao đổi quan điểm học thuật và chia sẻ các kỹ năng phục vụ cho công tác chuyên môn. Bên cạnh những kết quả đó, Báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế nhất định và đề xuất các giải pháp để Tạp chí thực hiện tốt hơn nữa vai trò của cơ quan báo chí đặc thù về KHHC và QLNN trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Về Dự kiến Kế hoạch xuất bản năm 2020, TS. Nguyễn Quang Vinh trình bày những định hướng lớn Tạp chí cần tập trung tuyên truyền, phản ánh trong năm 2020, như: hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu nổi bật của đất nước sau gần 35 năm đổi mới; tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; giới thiệu KHHC và QLNN trên các lĩnh vực… và dự kiến đề cương cụ thể cho Tạp chí trong từng số trong năm 2020.

Tại Hội nghị, các ủy viên HĐBT đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, biên tập viên Tạp chí trong việc đổi mới nội dung và hình thức của Tạp chí QLNN in trong những năm gần đây. Đặc biệt, việc ra đời của Tạp chí Điện tử QLNN đã đưa Học viện lên một tầm cao mới. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng có nhiều ý kiến đóng góp với mong muốn Tạp chí sẽ làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tạp chí khoa học chuyên ngành về hành chính và QLNN trong giai đoạn mới.

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí QLNN nêu quan điểm tại Hội nghị.

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh khẳng định vai trò của Tạp chí không chỉ là cơ quan ngôn luận của Học viện HCQG mà là tiếng nói của ngành QLNN, của KHHC.  Để Tạp chí phát huy tốt vai trò của mình và không ngừng phát triển về mọi mặt rất cần sự quan tâm của Học viện nói riêng, của các nhà khoa học, các cấp lãnh đạo nói chung. PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh cũng trăn trở với những nội dung, những định hướng của Tạp chí trong năm 2020 và những năm tới, như: các chuyên mục mới bám sát các sự kiện của đất nước song vẫn bảo đảm tuân thủ tốt nội dung KHHC, QLNN của Tạp chí; Tạp chí chưa có phiên bản tiếng Anh, trước mắt chọn dịch những bài được đăng trên tạp chí in sang tiếng Anh để đăng trên mỗi số của Tạp chí điện tử; mở mục giới thiệu về những nhà lãnh đạo tiêu biểu, những nhà khoa học về QLNN, các chương trình bồi dưỡng của Học viện…

TS. Lê Như Thanh – Nguyên Phó Giám đốc Thường trực Học viện đề xuất Tạp chí QLNN cần mạnh dạn thay đổi để phát triển.

Để nâng cao chất lượng của Tạp chí, cần xây dựng được một đội ngũ cộng tác viên chất lượng, tâm huyết và gắn bó mật thiết với Tạp chí. Bên cạnh đó, Tạp chí cũng nên xây dựng cơ chế hoạt động hướng tới tự chủ; hoàn thiện tổ chức, bộ máy và nhân sự; phối hợp với các đơn vị chuyên môn ra số chuyên đề Anh ngữ… Đó là yếu tố cho định hướng phát triển lâu dài của Tạp chí trong xu hướng chung của thế giới.

PGS. TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội nghị.

PGS. TS. Đặng Khắc Ánh đồng nhất với các ý kiến trước đó về việc xuất bản ấn phẩm tạp chí bằng tiếng Anh trong phạm vi có thể. Đó là hướng đi trong tương lai của Tạp chí, trước mắt chọn bài tốt dịch tiếng Anh và xuất bản trên Tạp chí điện tử. Bên cạnh đó tập trung tuyên truyền, phản ánh, quảng bá cho hoạt động KHHC, QLNN theo đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện nêu quan điểm tại Hội nghị.

Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, Tạp chí cần thu hút và tăng cường phối hợp với đội ngũ cộng tác viên hiện đang giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý các bộ, ban, ngành, các địa phương để khai thác các bài viết phản ánh đa dạng và sinh động về kinh nghiệm thực tiễn trong QLNN ở các địa phương, cơ sở. Ngoài ra, Tạp chí cần tranh thủ phát huy sức mạnh của HĐBT để có những định hướng tốt, thu hút nguồn hợp tác ngoài Học viện để tăng nguồn thu.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các ủy viên HĐBT. Đồng thời, đề nghị Tạp chí QLNN tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các ủy viên HĐBT, bổ sung vào định hướng và cụ thể hóa trong kế hoạch xuất bản của Tạp chí. Chủ tịch HĐBT nhấn mạnh, năm 2020, đồng hành với những sự kiện lớn của đất nước, Tạp chí bám sát tôn chỉ, mục đích để triển khai trên cả hai ấn phẩm; mở thêm chuyên mục mới (hướng tới Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng CSVN; lồng ghép tuyên truyền và quảng bá cho Học viện về các nội dung: triển khai biên soạn chương trình, tài liệu; kỷ cương, kỷ luật trong đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng giảng viên; hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị; đẩy mạnh đào tạo và bồi dưỡng từ xa…. Đồng thời, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khoa học của mỗi bài viết tiến tới nâng điểm khoa học cho tạp chí in, phấn đấu ghi điểm khoa học cho tạp chí điện tử. Chủ tịch HĐBT đề nghị, bên cạnh việc phản ánh các chủ đề thường xuyên, Tạp chí QLNN cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể cho từng hoạt động. Qua đó, thể hiện tốt vai trò, vị trí là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Tin, ảnh: Trần Phú