Tạp chí Tổ chức nhà nước có tân Quyền Tổng Biên tập

(QLNN) – Bộ Nội vụ vừa tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định giao Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước cho ông Trần Nghị, Phó Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước.

Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 86/QĐ-BNV ngày 11/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao Quyền Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đối với ông Trần Nghị, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao Quyết định giao Quyền Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước cho ông Trần Nghị

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân mong muốn, với kinh nghiệm đã có, Quyền Tổng biên tập Trần Nghị sẽ tiếp tục có thêm nhiều đóng góp, đưa Tạp chí ngày càng phát triển, đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra trước những yêu cầu nhiệm vụ mới, cũng như trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Bộ trưởng cũng đề nghị tập thể công chức, viên chức, người lao động Tạp chí Tổ chức nhà nước tiếp tục phát huy những kết quả công tác đã đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Quyền Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước Trần Nghị hứa với Lãnh đạo Bộ Nội vụ sẽ cống hiến hết sức mình, kế thừa và phát huy tốt truyền thống của các thế hệ lãnh đạo, xây dựng Tạp chí đoàn kết, ngày càng phát triển.

Ban Điện tử