Dừng thực hiện cách ly toàn xã hội

(QLNN) – Ngày 23/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Học viện Hành chính Quốc gia đã họp và thống nhất các phương án tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.
Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện đến làm việc đều phải đo thân nhiệt trước khi vào cơ quan.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ngừng cách ly toàn xã hội, Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Các đơn vị tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, như: vệ sinh, khử khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế, giữ khoảng cách… Không tổ chức các sự kiện, hoạt động đông người có nguy cơ lây nhiễm cao; không tổ chức hoạt động tập trung quá 20 người trong một phòng.

Học viện tiếp tục triển khai học tập và làm việc trực tuyến ít nhất đến hết ngày 29/4/2020. Cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Dự kiến, sau ngày 03/5/2020, nếu không có bất thường phát sinh mới về dịch bệnh, sinh viên đại học hệ chính quy và học viên các lớp bồi dưỡng có thể bắt đầu học tập trung tại Học viện. Trong điều kiện nếu từ ngày 04/5/2020 trở lại làm việc bình thường, Học viện vẫn duy trì bảo đảm các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như: đo thân nhiệt hằng ngày, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, khử khuẩn, rửa tay bằng nước sát khuẩn, trực y tế…

Các Phân viện chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với diễn biến dịch ở địa phương, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Xuân Phú