Học viện Hành chính Quốc gia điều chỉnh thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển viên chức tại Thông báo số 530/TB-HCQG

(QLNN) – Học viện Hành chính Quốc gia điều chỉnh thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển viên chức tại Thông báo số 530/TB-HCQG và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi viên chức được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 2 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.