Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(Quanlynhanuoc.vn) – Thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 08-HD/ĐUBNV ngày 30/12/2019 của Đảng ủy Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Nội vụ tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 14/5/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Dự và chỉ đạo Hội nghị, có: đồng chí Trần Anh Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; cùng các đồng chí Nguyễn Tiến Đạo – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ; Nguyễn Ngọc Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ. Về phía Học viện, có: đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, đồng chí Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đồng chủ trì Hội nghị; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; bí thư, phó bí thư các Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc; chủ tịch Công đoàn, chủ tịch Hội Cựu chiến binh, bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện.

Đồng chí Trần Anh Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn đã quán triệt việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải bảo đảm các quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, phương châm, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, số lượng, cơ cấu, nguồn nhân sự và quy trình giới thiệu theo quy định. Các đại biểu cần căn cứ vào các quy định của Đảng, đồng thời nắm vững điều kiện, tiêu chuẩn để sáng suốt lựa chọn được những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có tâm huyết và trách nhiệm với công việc… để giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa XI. Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa XI phải thật sự là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, sáng tạo trong điều hành, chỉ đạo các mặt công tác, có khả năng quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng…

Đồng chí Trần Anh Tuấn cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị kiên quyết không giới thiệu những người yếu kém về bản lĩnh chính trị, thiếu chính kiến, háo danh, tham vọng quyền lực, cơ hội, vụ lợi, a dua, thực dụng, bè phái, chạy chức, chạy quyền …, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; để xảy ra tình trạng nội bộ mất đoàn kết; tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí ở lĩnh vực mình phụ trách… Không giới thiệu những người bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; không chấp hành hoặc đặt điều kiện khi được điều động, phân công công tác; không đủ điều kiện sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ…

Trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến do Đảng ủy Học viện giới thiệu và nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định do các đại biểu tham dự Hội nghị giới thiệu, Hội nghị đã phát huy cao độ nguyên tắc tập trung, dân chủ, tinh thần trách nhiệm để lựa chọn, giới thiệu nhân sự bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa XI; bảo đảm tính kế thừa vững chắc, sự phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Học viện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo Học viện trong thời kỳ mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị bỏ phiếu lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khoá XI

Hội nghị đã giới thiệu được 17 đồng chí để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (9 đồng chí tham gia tái cử và 8 đồng chí lần đầu tham gia); trong đó có 6 đồng chí được giới thiệu để bầu Ban Thường vụ; 2 đồng chí để bầu Phó Bí thư. Đồng chí Đặng Xuân Hoan được giới thiệu để bầu Bí thư Đảng ủy Học viện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu cảm ơn các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cảm ơn các đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần làm việc trách nhiệm, công tâm, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao, góp phần để Hội nghị thành công tốt đẹp./.

Tin, ảnh: Thu Hương