Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia trở lại bình thường sau khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt

(Quanlynhanuoc.vn) – Từ ngày 19/5/2020, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia đã trở lại theo cơ chế bình thường, gắn với việc tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

 

Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và căn cứ tình hình thực tế tại Học viện, ngày 19/5/2020, Giám đốc Học viện quyết định triển khai mọi hoạt động trong toàn hệ thống Học viện trở lại bình thường.

Theo đó, sinh viên, học viên của các lớp đại học, bồi dưỡng quay trở lại học tập, nghiên cứu theo lịch đã phê duyệt; Ban Quản lý bồi dưỡng, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, các Phân viện xây dựng, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập của các lớp nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra.

Thực hiện dỡ bỏ quy định về giãn cách và hạn chế số học viên trong lớp học, số người tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hội đồng bảo vệ luận văn, luận án tại Học viện. Không bắt buộc mọi người đeo khẩu trang khi tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, bảo vệ luận văn, luận án và học tập trong lớp học. Học viện tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong làm việc, giảng dạy, học tập.

Đồng thời, Giám đốc Học viện lưu ý, tình hình diễn biến dịch bệnh trên thế giới vẫn rất phức tạp, Văn phòng Học viện duy trì phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh thực hiện các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp họp, giảng đường; cấp bổ sung nước rửa tay trong các tòa nhà, giảng đường; cập nhật thông tin và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại Học viện.

Yêu cầu các đơn vị, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên của Học viện phải luôn đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-l9; tiếp tục thực hiện biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện công cộng; rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân, theo dõi sức khỏe và thông tin kịp thời đến Tổ y tế thuộc Văn phòng khi có biểu hiện bất thường. Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của học viện vẫn được duy trì đến khi Chính phủ tuyên bố hoàn toàn hết dịch.

Một số hoạt động tại Học viện Hành chính Quốc gia:

Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 4 năm 2020, ngày 06/5/2020.
Đại hội Chi bộ sinh viên nhiệm kỳ 2020 – 2022, ngày 9/5/2020 (Ảnh:napa.vn)
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì cuộc họp góp ý dự thảo đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức, ngày 13/5/2020 (Ảnh:napa.vn).

                                                     Ban Tạp chí điện tử