Trường hành chính công Thụy Sĩ (idheap)

(Quanlynhanuoc.vn) – Trường Hành chính công Thụy Sĩ (IDHEAP) là trường hàng đầu Thụy Sĩ về lĩnh vực hành chính công (HCC). Trường được thành lập năm 1981 và trở thành một phần không thể thiếu của Khoa Luật, Khoa học Hình sự và HCC của Trường Đại học Lausanne từ năm 2014.

 

Không khó để bắt gặp vẻ đẹp thanh bình thế này tại Thụy Sĩ (Ảnh internet).

Trường tập trung vào ba mảng chính là giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt động mang tính ứng dụng với mục tiêu là phát triển và truyền đạt kiến thức lý thuyết cũng như thực tiễn về HCC.

Chương trình đào tạo

Việc giảng dạy của IDHEA trong lĩnh vực HCC và quản trị dựa trên cách tiếp cận đa ngành kết hợp giữa yếu tố con người và các ngành khoa học xã hội, như: luật, kinh tế, quản lý và khoa học chính trị. Theo đó, IDHEAP đề xuất xây dựng và thiết kế chương trình giảng dạy cho các khóa học thạc sỹ và nghiên cứu sinh cũng như các chương trình bồi dưỡng liên tục (thạc sỹ, cử nhân và chứng chỉ nghiên cứu nâng cao cùng các hội thảo chuyên ngành). Các chương trình bồi dưỡng liên tục này chủ yếu dành cho các nhà quản lý và nhân viên của các cơ quan HCC và bán công.

Chương trình đào tạo thạc sỹ Chính sách và Quản lý công (PMP)

Chương trình này được xây dựng với sự phối hợp giữa Trường Đại học Berne, Trường Đại học Lausanne và Trường Đại học Lugano.

Chương trình được chia làm 4 học kỳ với 120 tín chỉ ECTS (hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ châu Âu). Hai học kỳ đầu tiên là các lớp học chung bắt buộc, là phần cốt lõi của khóa học và trong suốt thời gian này, các học viên trải qua đào tạo liên ngành cơ bản ở Trường Đại  học Lausanne, Berne hoặc Lugano. Trong học kỳ 3 và học kỳ 4, học viên tự chọn định hướng và các lớp học riêng theo lĩnh vực mình đã chọn. Trong thời gian này, sinh viên cũng có thể thực tập hoặc làm việc và sau đó viết luận án.

Để theo học chương trình PMP, học viên phải có bằng Cử nhân tại một trường đại học hay cơ sở giáo dục của Thụy Sĩ về các ngành kinh tế học, quản trị doanh  nghiệp, khoa học chính trị, xã hội học hoặc luật. Các ngành khác có thể được chấp nhận kèm theo một số điều kiện cụ thể.

Chương trình này cung cấp cho những người ra quyết định trong tương lai những kiến thức rộng, liên ngành nhằm giúp họ hiểu và giải quyết các vấn đề về quản lý, kinh tế, chính trị và luật pháp.

 Chương trình thạc sỹ nghiên cứu nâng cao về hành chính công (MPA)

Chương trình gồm 90 tín chỉ ECTS dành cho các cá nhân muốn đảm nhận trách nhiệm quan trọng trong khu vực công hoặc trong các tổ chức có hoạt động tương tác chặt chẽ với khu vực công. Thạc sỹ nghiên cứu nâng cao là một văn bằng của hệ thống giáo dục thường xuyên trong HCC và đặc biệt phù hợp với các chuyên gia muốn học tập trong khi vẫn đang làm việc. Chương trình này đã phát triển thành công hơn 30 năm, cung cấp những tư tưởng và phân tích mới nhất về HCC, tạo ra một nền tảng vững chắc về các vấn đề mới nhất của khu vực công và thông qua các hội nghị, hội đàm đa dạng, MPA giúp học viên tiếp cận với một mạng lưới các chuyên gia trong lĩnh vực chính sách và hành chính.

Trần Vũ Kiều Phương – một du học sinh Việt Nam tại Thụy Sỹ. Ảnh internet.

Mục tiêu chính của khóa học là: (1) Phát triển các năng lực thiết yếu, cần thiết cho tất cả các nhà quản lý trong các lĩnh vực HCC, quản lý, chính sách, kinh tế và luật công; (2) Phát triển tầm nhìn rộng, tích hợp về hành động và bổ sung cho người học những kiến thức chuyên môn cũng như thực tiễn mà quá trình đào tạo trước đó chưa cung cấp; (3) Cung cấp công cụ và phương pháp làm việc cần thiết để giúp người học có thể thực hiện các vị trí trách nhiệm cao hơn; (4) Đào sâu kiến thức của người học về một chủ đề có tầm quan trọng với người học dưới dạng viết luận án.

MPA chủ yếu dành cho các học viên có nền tảng chuyên môn vững chắc và đang công tác. Đây là một chương trình bán thời gian, học một ngày mỗi tuần. Khóa học không có kế hoạch tổ chức thực tập tại các tổ chức công vì phần lớn học viên muốn tận dụng tối đa cơ hội để thử nghiệm và học hỏi trong môi trường làm việc của họ. Thời lượng chương trình tiêu chuẩn là 3 năm: 2 năm học tập và 1 năm để viết luận án. Tuy nhiên, học viên có thể tham gia các lớp học trong chương trình thành 1 năm học hoặc kéo dài thời gian lên đến tối đa 5 năm. Chương trình được thiết kế và tổ chức linh hoạt. Học viên có thể bắt đầu theo chương trình vào bất kỳ quý nào và có thể thay đổi thời gian học trong chương trình. Do đó, đòi hỏi học viên phải nỗ lực học tập.

Chương trình này đặc biệt dành cho sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc các tổ chức giáo dục đại học và được nghe giảng dạy bằng tiếng Pháp là chủ yếu. Tuy nhiên, các bài tiểu luận và luận án cuối cùng có thể được viết bằng tiếng Pháp, tiếng Đức hoặc tiếng Anh (hoặc bằng tiếng I-ta-li-a nếu Giáo sư hướng dẫn cho phép).

– Ở khu vực công: các cá nhân chịu trách nhiệm về chính sách hoặc hành chính ở cấp liên bang, bang hoặc cấp xã hay các cá nhân làm việc trong lĩnh vực rộng lớn hơn thuộc các tổ chức công, chẳng hạn như các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị, nghề nghiệp và phi lợi nhuận.

– Ở khu vực tư: các cá nhân có vị trí làm việc đòi hỏi tương tác nhiều với khu vực công hay muốn định hướng lại sự nghiệp hướng tới khu vực công.

 Chương trình đào tạo tiến sỹ hành chính công

Chương trình này nhằm mục đích đào tạo nhân sự cho Chính phủ trong tương lai, giúp họ nắm vững cả lý thuyết và phương pháp luận của các lĩnh vực khác nhau của HCC và cách áp dụng chúng vào nghề nghiệp của mình.

Tại IDHEAP, nghiên cứu về các vấn đề HCC dựa trên nhiều chủ đề khác nhau và điều này tạo cho nghiên cứu sinh cơ hội được đào tạo đa ngành để phát triển một loạt các kỹ năng linh hoạt. Với 10 đơn vị nghiên cứu khác nhau, Trường có thể cung cấp cho các tiến sỹ tương lai nhiều lựa chọn về các môn học trong một môi trường thúc đẩy trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau. Các khóa học hay hội thảo trong chương trình đều do các học giả và chuyên gia hàng đầu trên thế giới về HCC và quản trị giảng dạy.

Các khóa bồi dưỡng liên tục mà IDHEAP cung cấp cho các nhà điều hành HCC, như Chương trình MPA và Chứng chỉ nghiên cứu nâng cao (CAS), cho phép nghiên cứu sinh tiếp xúc thường xuyên với các vấn đề thực tiễn hàng ngày của HCC. Do đó, nghiên cứu sinh về HCC có thể kết nối nghiên cứu và hoạt động thực tiễn trong công việc hằng ngày của công chức.

Để tham gia MPA, ứng viên phải có bằng Thạc sỹ HCC hoặc Quản trị công do một trường đại học Thụy Sĩ hoặc một trường đại học khoa học xã hội cấp hoặc có bằng cấp tương đương do Trường Đại học Lausanne cấp. Hội đồng nhà trường sẽ xem xét, chọn lọc hồ sơ của các ứng viên. Khóa học kéo dài trong 3 năm với 15 tín chỉ ECTS, trong đó có 9 tín chỉ dành cho các khóa học lý thuyết, 6 tín chỉ dành cho các khóa học về phương pháp luận và 3 khóa học bắt buộc. Ba khóa học sau đây, mỗi khóa hai ngày (tương đương 4,5 tín chỉ): HCC – Lịch sử và quá trình phát triển (1,5 tín chỉ); Hành chính so sánh (1,5 tín chỉ); Phương pháp luận và Nghiên cứu khoa học (1,5 tín chỉ) là bắt buộc. Các tín chỉ còn lại là tự chọn. Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu sinh phải trình bày kết quả nghiên cứu của mình trong các hội thảo chuyên đề.

 Chứng chỉ điều hành về quản lý và hành động (CEMAP)

Đây là một khóa học dành cho các nhà điều hành ở cấp liên bang, bang và xã trong khu vực công và bán công; có giấy chứng nhận hướng dẫn tham gia động trong khu vực công; một khóa học được dạy bằng cách sử dụng cách tiếp cận đa ngành; có một sự kết nối mạnh mẽ giữa lý thuyết và thực hành.

Mục tiêu của khóa học: mỗi người tham gia khóa học sẽ có cơ hội thực hiện một dự án liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của mình, với sự hỗ trợ đầy đủ của đội ngũ giảng viên. Cách tiếp cận này bảo đảm mối liên hệ giữa các bài học và thực tế nghề nghiệp của người học cũng như cung cấp cho các nhà tuyển dụng một số tư vấn hữu hiệu về năng lực cần thiết.

CEMAP dành cho các nhà điều hành ở cấp liên bang, cấp bang và cấp xã trong khu vực công và bán công, những người nắm giữ hoặc sẽ sớm giữ các vị trí quản lý trong các tổ chức công hoặc các tổ chức phi lợi nhuận.

Học viên tham gia khóa đào tạo này và bảo vệ thành công một dự án cá nhân sẽ được nhận Chứng chỉ Nghiên cứu nâng cao về quản lý điều hành và hành động. Khóa học này bao gồm 15 tín chỉ ECTS. Những người tham gia khóa học nhưng không chuẩn bị dự án cá nhân sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã tham gia khóa học nhưng không được cấp ECTS.

Hợp tác quốc tế và các lĩnh vực hoạt động khác

– IDHEAP hợp tác với nhiều tổ chức đại học ở nước ngoài như: Học viện Quản trị Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Hành chính Đức, Trường Hành chính Quốc gia Ba Lan; Trường Đại học HCC (ENAP) tại Quebéc, Ca-na-đa; Trường Chính sách công Andrew Young, Hoa Kỳ; Học viện Hành chính châu Âu…

IDHEAP đại diện cho Thụy Sĩ trong mạng lưới các trường học và Viện Hành chính quốc gia châu Âu (DISPA – NESIPA). Nhóm này họp 2 lần/năm dưới sự bảo trợ của Chủ tịch Liên minh châu Âu và Hiệp hội các Trường học và Học viện Hành chính Quốc tế (IASIA/AIEIA). IDHEAP cũng là thành viên của NASPAA (Hiệp hội các trường đại học và hành chính quốc gia).

– Về lĩnh vực nghiên cứu: IDHEAP thực hiện cả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, để tăng thêm giá trị trong cộng đồng học thuật của mình cũng như giữa các chuyên gia trong nền HCC hoặc khu vực bán công.

– Trong lĩnh vực tư vấn: IDHEAP thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nghiên cứu, tư vấn và hỗ trợ. Tất cả được thực hiện theo phương pháp khoa học và được ủy quyền bởi các tổ chức trong khu vực công và bán công. Từ đó, IDHEAP thúc đẩy mối quan hệ với cộng đồng rộng lớn hơn, đặc biệt là bằng cách cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khoa học.

Tài liệu tham khảo:
1. Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique (IDHEAP). https://www.unil.ch

ThS. Đỗ Hoàng Mai
Học viện Hành chính Quốc gia