Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

(Quanlynhanuoc.vn) – Sau thời gian 1,5 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 18/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

 

Tại Đại hội, các đại biểu tiến hành thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ X; tham gia đóng góp ý kiến, thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ phận Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh dự Đại hội

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, tham luận của các đại biểu tham dự Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào các báo cáo và dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan trung ương; Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiều tham luận là những ý kiến tâm huyết, góp phần vào sự phát triển của Học viện trong tương lai như: vai trò lãnh đạo của Đảng trong đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học; cần có định hướng phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học; công tác đào tạo, bồi dưỡng cần thống nhất, đổi mới, đa dạng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu xã hội; vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác phát triển đội ngũ giảng viên trẻ; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ; Tạp chí Quản lý nhà nước làm tốt vai trò phục vụ trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện…

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia xác định mục tiêu là phát huy cao nhất các kết quả đạt được, tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự và lãnh đạo thực hiện công tác chương trình, giáo trình, tài liệu; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quyết tâm giữ vững, khẳng định và phát triển vị thế là Trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách về hành chính và quản lý nhà nước; với phương châm “Đoàn kết – Sáng tạo – Chất lượng – Hiệu quả”.

Đại hội thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động

Đại hội đã thảo luận thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể:

(1) 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) và các Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Nội vụ và Nghị quyết của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia.

(2) 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó, 75% đảng viên đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 15%-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% cán bộ, đảng viên cam kết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện bằng hành động một cách có hiệu quả, các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo từng quý trong năm.

(3) 90% số chi bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 70% chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(4) Trong nhiệm kỳ, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nâng cao nhận thức về Đảng cho khoảng 200 quần chúng ưu tú, kết nạp 100 đảng viên mới.

(5) 100% số tổ chức Đảng trực thuộc tiến hành tự kiểm tra, giám sát; 30% số chi bộ được Đảng ủy, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát.

Để thực hiện tốt những chỉ tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ tới tiếp tục làm tốt vai trò lãnh đạo toàn diện: công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác tổ chức, xây dựng Đảng; thực hiện nhiệm vụ chính trị (công tác đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động khoa học và công nghệ hành chính; hoạt động hợp tác quốc tế; công tác xây dựng cơ sở vật chất; thực hiện quy chế dân chủ) và lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể.

Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, công tâm, khách quan, sáng suốt, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 đồng chí, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và bản lĩnh chính trị để thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Học viện.

Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khoá XI ra mắt, nhận nhiệm vụ
Đồng chí Trần Anh Tuấn – Bí thư Đảng uỷ Bộ Nội vụ và đồng chí Nguyễn Tiến Đạo – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2020-2025

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Đặng Xuân Hoan cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và bày tỏ quyết tâm với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Chất lượng – Hiệu quả”. Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ để Học viện phát triển ngày một vững mạnh.

Đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XI tặng hoa các Uỷ viên Ban Chấp hành khoá X

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ gồm 33 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Đặng Xuân Hoan phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Hoan bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp nhiệt tình và đầy trách nhiệm của các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ, góp phần đưa Đại hội đi đến thành công tốt đẹp.

Thành công của Đại hội là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Bộ Nội vụ; sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể Đảng bộ, công chức, viên chức và người lao động; sự động viên, khích lệ và ủng hộ của các đồng chí cán bộ, đảng viên lão thành; đặc biệt là sự đóng góp bằng tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, nghiêm túc, ý chí quyết tâm cao, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của các đại biểu dự Đại hội.

Để hoàn thành được mục tiêu và những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, toàn thể Học viện, các tổ chức đoàn thể phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết và truyền đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân ý chí, quyết tâm của Đại hội; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực của Học viện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên chặng đường phát triển sắp tới, bên cạnh những thuận lợi, sẽ có những khó khăn, thách thức mới. Do vậy, hơn lúc nào hết, mỗi đảng viên cần ra sức phấn đấu, nâng cao năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ; phải nâng cao trình độ lý luận, năng lực thực tiễn; phải xây dựng một phong cách làm việc nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả. Đặc biệt đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp của Học viện, phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm đưa sự Học viện phát triển lên một tầm cao mới.

Tại Hội nghị phiên thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; đồng chí Đặng Xuân Hoan được bầu tái cử Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Lương Thanh Cường được bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân được bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ; bầu Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 5 đồng chí, đồng chí Bùi Huy Tùng được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ.

Tạp chí điện tử