Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2020-2025)

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 18/6/2020, Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trình bày diễn văn khai mạc Đại hội. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu.

 

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Kính thưa các đại biểu, các vị khách quý,

Thưa toàn thể đại hội!

Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng bộ Bộ Nội vụ, hôm nay, Đảng uỷ Học viện Hành chính Quốc gia long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng 163 đại biểu chính thức, đại diện cho 596 đảng viên được bầu từ 28 tổ chức đảng trực thuộc của toàn Đảng bộ đã về dự đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và đại biểu dự Đại hội, tôi nồng nhiệt chào mừng Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Khối các cơ quan trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đồng chí Triệu Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ về dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội rất vinh dự và phấn khởi được đón các vị khách quý, đại diện các Ban Đảng ủy khối, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ, các đảng bộ trực thuộc Bộ Nội vụ, Văn phòng Ban Cán sự Đảng của Bộ Nội vụ, đại diện Cục A83, Bộ Công an về dự Đại hội.

Sự hiện diện của của các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý mang đến cho Đại hội chúng ta những tình cảm thắm thiết và là niềm cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn thể Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia.

Kính chúc các đồng chí và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đại biểu và khách quý!

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số31-KH/ĐUBNV ngày 31/10/2019 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Nội vụ tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Học viện đã tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sớm và thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; phân công các ủy viên thường vụ và cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận.

Đại hội chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện diễn ra trong tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo. Đại hội đã phát huy được trí tuệ của đảng viên, viên chức, người lao động Học viện trong việc chuẩn bị, thông qua các văn kiện trình đại hội, đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm, đồng thời đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện sát với thực tế của đơn vị.

Đại hội các chi bộ, đảng bộ đã bầu cấp ủy chi bộ, ban chấp hành đảng bộ và đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ Học viện với chất lượng cao và cơ cấu hợp lý, đồng thời, tích cực và tham gia có chất lượng vào các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp. Sự thành công đó không những mở ra một giai đoạn phát triển mới của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia mà còn góp phần bảo đảm cho sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XI.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu.

Công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện được tích cực triển khai. Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khoá XI trình Đại hội đã được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, công phu, có chất lượng theo tinh thần đổi mới nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Quá trình chuẩn bị văn kiện, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận nhiều lần, giới thiệu sớm toàn văn dự thảo để lấy ý kiến đóng góp của các chi bộ, đảng viên. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Nội vụ; chọn lọc, tiếp thu những ý kiến đóng góp từ các đại hội chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Có thể nói, Báo cáo chính trị trình Đại hội thực sự kết tinh trí tuệ của Đảng bộ, tập thể Học viện và thể hiện được tinh thần chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy cấp trên.

Công tác nhân sự trình Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025 được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, chú trọng đến chất lượng cấp ủy viên bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Năm năm qua, Học viện Hành chính Quốc gia có những thay đổi căn bản, đó là, thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Học viện xây dựng Chiến lược phát triển Học viện trước mắt và lâu dài.

Sau hơn hai năm thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg, Học viện đã đạt được kết quả đáng kể, tạo nền tảng vững chắc trên con đường xây dựng và phát triển. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Học viện cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ Học viện luôn vững vàng, định hướng chỉ đạo toàn Đảng bộ của Học viện Hành chính Quốc gia vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội phát triển. Đảng bộ đã xây dựng được khối đoàn kết, nhất trí cao trong ý trí và hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015-2020.

Những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua cần được phân tích, đánh giá một cách sâu sắc. Tại Đại hội này chúng ta thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đó là:

Thứ nhất, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, lợi thế, tạo bước đột phá phát triển trong thời gian tới.

Thứ hai, Đại hội sẽ cùng với việc thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên trong Học viện vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thứ ba, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, các đại biểu dự đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, có khả năng đoàn kết, tinh thần dân chủ, có năng lực thực tiễn, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ tư, Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của đảng bộ, cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Học viện để bầu vào Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Để thực hiện tốt Chương trình và nội dung của Đại hội, mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung trí tuệ, chủ động, sáng tạo trong thảo luận; công tâm, sáng suốt trong bầu cử; gương mẫu, kỷ luật trong chấp hành nội quy, quy chế của Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quýThưa Đại hội!

Đại hội Đảng bộ Học viện diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, đất nước ngày càng phát triển, Học viện nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ, Bộ Nội vụ, nội bộ Học viện đoàn kết, thống nhất. Đây là Đại hội của “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo”. Đại hội của chúng ta đã và đang được đông đảo đảng viên, viên chức, người lao động Học viện theo dõi, hi vọng và tin tưởng. Học viện Hành chính Quốc gia với bề dày truyền thống, năng động đổi mới trong hiện tại, nhất định Học viện sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong tương lai. Đó chính là khát vọng, là cam kết đầy trách nhiệm của chúng ta với Đảng, với thế hệ đi trước, với đảng viên, viên chức Học viện hôm nay và các thế hệ mai sau.

Với tinh thần và niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính chúc các vị đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tạp chí điện tử