Học viện Hành chính Quốc gia triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành tốt Kế hoạch công tác năm 2020

(Quanlynhanuoc.vn) – Chiều ngày 17/7, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

 

Về dự Hội nghị, có các đồng chí: Triệu Văn Cường – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Hữu Tuấn – Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ Bộ Nội vụ; đại diện một số Vụ của Bộ Nội vụ. Về phía Học viện, TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, chủ trì hội nghị. Các Phó Giám đốc: NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân, PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Nguyễn Đăng Quế; trưởng, phó các khoa, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện và các Phân viện tại các điểm cầu trực tuyến tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Văn phòng Học viện đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Học viện trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020; nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Học viện 6 tháng đầu năm 2020. Trong điều kiện chịu sự tác động chung của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động của Học viện đã thực hiện bảo đảm toàn diện, có chất lượng và hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu Học viện cần nỗ lực hơn nữa trong 6 tháng cuối năm, chủ động rà soát các nhiệm vụ trong chương trình công tác, các nhiệm vụ được Bộ Nội vụ giao để thực hiện đúng tiến độ. Học viện cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức, việc thu hồi đất của Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng chương trình Thứ trưởng và tương đương, đánh giá về hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg nếu thấy cần thiết… Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tin tưởng Học viện sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và kế hoạch công tác chung của năm 2020.

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể công chức, viên chức, người lao động Học viện trong 6 tháng đầu năm. Trong thời gian qua, dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể Học viện đã hoàn thành được khối lượng lớn công việc. Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả to lớn.

Giám đốc Học viện đề nghị để hoàn thành tốt được nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, trong 6 tháng cuối năm cần phải tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý các lớp bồi dưỡng. Ban Quản lý bồi dưỡng, các đơn vị phối hợp thuộc Học viện rà soát tiêu chuẩn, điều kiện tham dự các khóa bồi dưỡng theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; tổ chức rà soát về số lượng, chất lượng, nội dung câu hỏi của ngân hàng câu hỏi phục vụ hoạt động bồi dưỡng, bảo đảm phù hợp với đối tượng và đánh giá thực chất kết quả bồi dưỡng.

Hai là, đánh giá, biên soạn lại chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp; chỉnh sửa, biên soạn bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước dành cho giảng viên, chương trình, tài liệu bồi dưỡng phương pháp sư phạm dành cho giảng viên; biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ…

Ba là, hoàn thiện Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức sau khi có góp ý của các bộ, ngành, địa phương.

Bốn là, theo sát nội dung trình phê duyệt chủ trương Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, thay thế và bổ sung cơ sở của Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội; Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin vào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Kiểm định chất lượng đầu vào tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. Các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo, bồi dưỡng. Triển khai công tác tiếp nhận bàn giao và đưa vào sử dụng trụ sở Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên trong tháng 8/2020.

Năm là, hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt Đề án tự chủ đối với các đơn vị sử dụng ngân sách cấp III và Tạp chí Quản lý nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Giám đốc Học viện đã giao cho các đơn vị các nhiệm vụ cụ thể, như:

Ban Tổ chức cán bộ là đầu mối đề xuất hội đồng đánh giá năng lực giảng viên tham gia bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo sau đại học. Nghiên cứu, đề xuất báo cáo Bộ Nội vụ về kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020; nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết đối với số lao động hợp đồng dôi dư sau kỳ thi tuyển dụng viên chức; phối hợp với các khoa chuyên môn, đơn vị quản lý, bồi dưỡng hoàn thiện quy chế về chế độ làm việc của giảng viên, việc tính giờ giảng trực tuyến đối với giảng viên; tiếp tục đề xuất kiện toàn viên chức lãnh đạo, quản lý của Học viện…

Ban Quản lý bồi dưỡng nghiên cứu, đề xuất đổi mới Quy chế quản lý các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, đề xuất về tổ chức triển khai chương trình bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương; phối hợp với các khoa chuyên môn bảo đảm kế hoạch đào tạo đối với sinh viên đại học chính quy khóa 17, 18.

Ban Quản lý đào tạo Sau đại học hoàn thành công tác tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1/2020; nghiên cứu, đề xuất về đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo sau đại học; nghiên cứu, đề xuất thí điểm về việc giao thực hiện đề tài nghiên cứu đối với các học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh có năng lực.

Ban Hợp tác quốc tế xây dựng phương án thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2020 của Học viện. lưu ý đến tình hình dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức các đoàn ra, tiếp đón đoàn vào.

Ban Kế hoạch – Tài chính phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách cấp III và Tạp chí Quản lý nhà nước xây dựng hoàn chỉnh Đề án tự chủ của các đơn vị; phối hợp với Ban Quản lý bồi dưỡng nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù về thanh toán kinh phí đối với chuyên gia cao cấp được mời giảng dạy các chương trình bồi dưỡng tại Học viện, đề xuất về định mức kinh phí tổ chức các khóa bồi dưỡng thứ trưởng và tương đương; tiếp tục hoàn thiện báo cáo nhiệm vụ thiết kế Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia; báo cáo chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin vào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; kiểm định đầu vào chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, đề xuất sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện.

Các khoa chuyên môn đề xuất hội đồng đánh giá năng lực giảng viên tham gia bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo sau đại học; tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi phục vụ các chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp huyện và tương đương, bảo đảm yêu cầu về số lượng, chất lượng; thực hiện phân công giờ giảng hợp lý, hài hòa giữa giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng, giữa các thế hệ giảng viên; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, chấm dứt tình trạng giảng dạy không theo chương trình, vi phạm kỷ luật phát ngôn trong quá trình giảng dạy.

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính xây dựng kế hoạch mở rộng các hoạt động nghiên cứu khoa học song hành với việc triển khai hoạt động bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội.

Văn phòng tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện hệ thống quản lý văn bản điện tử tại Học viện…

Các Phân viện Học viện tích cực, chủ động các hoạt động hợp tác với các địa phương về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục kiên trì thực hiện nhiệm vụ việc thu hồi đất của Học viện; bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tích cực chuẩn bị tiếp nhận, đưa vào sử dụng trụ sở mới của Phân viện. Các Phân viện chủ động rà soát, xây dựng báo cáo đánh giá hiệu quả khai thác và sử dụng cơ sở vật chất.

Tin, ảnh: Thu Hương