Học viện Hành chính Quốc gia Ukraine

(Quanlynhanuoc.vn) – Học viện Hành chính Quốc gia Ukraine là cơ sở giáo dục đại học chính trong hệ thống đào tạo nâng cao chất lượng công chức và năng lực cho cán bộ chính quyền địa phương ở Ukraine. Việc đào tạo các nhà quản lý hiện đại về hành chính công tại Học viện Quốc gia Ukraine được thực hiện theo hệ thống các tình huống, định hướng thực hành toàn diện để công chức và các quan chức chính quyền địa phương có điều kiện tiếp cận và học tập toàn bộ quy trình quản lý, điều hành công vụ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine tiếp Đoàn Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam. Nguồn: ĐSQ
Vài nét về Học viện Hành chính Quốc gia Ukraine

Học viện Hành chính công dưới thời Tổng thống Ukraine được thành lập theo Nghị định của Tổng thống Ukraine №398 vào ngày 30/5/1995 (với tên gọi là Học viện Hành chính công Ukraine dưới thời Tổng thống Ukraine) và được đổi tên thành Học viện Hành chính Quốc gia dưới thời Tổng thống Ukraine theo Nghị định của Tổng thống Ukraine №869 vào ngày 21/8/2003 (sau đây gọi là Học viện Quốc giaUkraine)1.

Năm 1996, các chi nhánh địa phương của Học viện Quốc gia Ukraine được mở rộng tại các tỉnh: Dnipropetrovsk, Lviv, Odessa và Kharkiv (Ukraine) và năm 2001, các viện có tên gọi là Học viện Hành chính khu vực vì có sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền hành chính công ở Ukraine cũng như sự công nhận của quốc gia và quốc tế về kết quả hoạt động đào tạo, giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Hiện nay, nhiệm vụ của Học viện Quốc gia Ukraine là đào tạo đội ngũ công chức chuyên nghiệp cấp cao, từ nguồn là các sinh viên được tuyển dụng trong số những sinh viên tốt nghiệp giỏi nhất, sáng giá nhất của đất nước, trong đó có cả công chức có thành tích ưu tú trong các bộ và cơ quan của Chính phủ Ukraine nhằm tạo nguồn cán bộ, công chức có năng lực phục vụ cho nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp của Ukraine.

Học viện Quốc gia Ukraine là cơ sở giáo dục đại học chính trong hệ thống đào tạo nâng cao chất lượng công chức và năng lực cho cán bộ chính quyền địa phương ở Ukraine, do đó, Học viện luôn chú trọng đến nội dung chương trình học tập kiến thức, giáo dục bồi dưỡng kỹ năng và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học. Học viện Quốc gia có 4 Học viện Hành chính khu vực tại tỉnh Dnipropetrovsk, Lviv, Odessa và Kharkiv, 9 khoa đào tạo và Viện Quản lý công (Kyiv). Ngoài ra, Học viện còn có 2 Viện với chức năng, nhiệm vụ đặc thù là: Viện Đào tạo tại chức cho các nhà điều hành cao cấp và Viện Nghiên cứu khoa học và phân tích chuyên gia.

Viện Đào tạo tại chức cho các nhà điều hành cao cấp

Viện Đào tạo tại chức cho các nhà điều hành cao cấp: được thành lập theo Nghị định № 682 ngày 02/8/1995 của Tổng thống Ukraine và Nghị định № 81 từ ngày 02/02/2014 của Tổng thống Ukraine.

Viện là một trong những đơn vị chính của Học viện Quốc gia Ukraine với các lĩnh vực hoạt động gồm: đào tạo lại và bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, cán bộ chính quyền địa phương; nâng cao năng lực chuyên môn cho những người được bổ nhiệm vào cơ quan chính trị, đào tạo cho đội ngũ những người ghi danh vào Cục Dự bị Nhân sự của Tổng thống. Đội ngũ này được coi là “Tinh hoa mới của quốc gia”.

Viện cũng là đơn vị thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn khoa học; thông tin và hỗ trợ tư vấn cho các trung tâm đào tạo và giáo dục tại chức cho nhân viên của hệ thống cơ quan công quyền, chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức xã hội khi họ có nhu cầu. Bên cạnh đó, Viện cũng đồng thời thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng tại chức cho đội ngũ công chức, cán bộ chính quyền địa phương và đội ngũ cố vấn địa phương.

Đối tượng bồi dưỡng là công chức, những người lần đầu tiên được bổ nhiệm, quan chức chính quyền địa phương, công chức và những người thuộc nhân sự dự bị sẽ được tập huấn, bồi dưỡng thông qua các chương trình hội thảo chuyên đề về các vấn đề quan trọng đối với hành chính công mà học viên quan tâm. Mỗi năm, các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn như vậy được tổ chức định kỳ, thường xuyên và luôn có hàng trăm giám đốc điều hành, giáo viên, quan chức, công chức chính quyền địa phương tham gia đào tạo.

Các quan chức từ chính quyền của Tổng thống Ukraine, Verkhovna Rada của Ukraine, Nội các Ukraine, Cơ quan quốc gia Ukraine về công vụ cũng như từ các bộ và lãnh đạo các cơ quan hành pháp trung ương, các cơ quan chính quyền địa phương được mời đến để tiến hành các buổi đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức huấn luyện.

Trong Viện có một Hội đồng khoa học – cơ quan tư vấn của tổ chức với mục đích là: cung cấp nền giáo dục chất lượng, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và tổ chức huấn luyện cho công chức và cán bộ chính quyền địa phương.

Viện Nghiên cứu khoa học và phân tích chuyên gia

Viện Nghiên cứu khoa học và phân tích chuyên gia được thành lập bởi Lệnh số 10 của Chủ tịch Viện Hàn lâm quốc gia ngày 05/01/2017 và Chiến lược Cải cách phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia dưới thời Tổng thống Ukraine năm 2017.

Viện là một đơn vị của Học viện Quốc gia Ukraine được thành lập để thực hiện nghiên cứu khoa học (khoa học và nghiên cứu, khoa học và phương pháp, khoa học và tổ chức, học thuật), phân tích chuyên gia, tư vấn, dự án, giáo dục và các hoạt động khác trong lĩnh vực hành chính công và khu vực công, chính quyền địa phương, nghiên cứu phát triển dịch vụ công, kinh tế, các quá trình chính trị, toàn cầu hóa, an ninh quốc gia, quản lý và điều hành, phát triển đối thoại và đổi mới xã hội trong hành chính công…

Mục tiêu chính của Viện bao gồm:

(1) Thực hiện các hoạt động khoa học nhằm thực hiện nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong các lĩnh vực ưu tiên tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội, chính trị – xã hội và con người để bảo đảm quản trị công hiệu quả, khả năng cạnh tranh của Ukraine trên thế giới và phát triển bền vững của xã hội và nhà nước.

(2) Hỗ trợ khoa học cho sự phát triển của ngành khoa học quản trị công và các chi nhánh kiến ​​thức quản lý và quản lý công, hệ thống đào tạo, chuyên môn hóa và đào tạo nâng cao của công chức và cán bộ chính quyền địa phương cũng như tham gia vào khoa học hỗ trợ cải cách trong các lĩnh vực khác nhau của hành chính công.

(3) Thực hiện công việc phân tích chuyên gia nhằm hỗ trợ khoa học và phương pháp thẩm định trình độ cao; tham vấn cho các cơ quan công quyền thực hiện hoạt động tự trị của chính quyền địa phương. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyên ngành cũng hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho các hoạt động của Chủ tịch Ukraine, Tổng thống Ukraine, Nội các Bộ trưởng Ukraine…

(4) Tổ chức phát triển hợp tác quốc tế trong khoa học và nghiên cứu cũng như các hoạt động phân tích chuyên gia trong lĩnh vực hành chính công.

(5) Tổ chức và tiến hành cùng với các đơn vị trực thuộc của Viện Hàn lâm trong thực hiện các hoạt động khoa học và truyền thông (hội nghị, hội nghị chuyên đề, bàn tròn…) với các định dạng và cấp độ khác nhau.

(6) Tạo ra một nền tảng để hỗ trợ và thực hiện nghiên cứu sáng tạo trong lĩnh vực khoa học hành chính công… bảo đảm quốc tế hóa hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả khoa học.

Đoàn cán bộ Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại Đại sứ quán. Nguồn: ĐSQ
Nội dung chương trình đào tạo về các chuyên ngành triết học, quản lý công, quản trị công và khoa học chính trị

Học viện tổ chức theo 4 loại hình đào tạo là: (1) Đào tạo giáo dục đại học; (2) Đào tạo khoa học dành cho các ứng viên đại học ở cấp độ thứ ba để được đào tạo lên tiến sỹ (tiến sỹ triết học và tiến sĩ khoa học chuyên ngành Quản lý, Quản trị công; (3) Đào tạo tại chức; (4) Chương trình đào tạo thạc sỹ (gồm chuyên ngành: Quản lý nhà nước và Quản lý phát triển xã hội, Hành chính công, Chính sách công và Chính phủ, Chính sách công trong an ninh quốc gia, Chính quyền khu vực, Chính quyền địa phương, Hành chính y tế, Hành chính giáo dục, Chính phủ điện tử (Chính phủ điện tử).

Hằng năm, Học viện Quốc gia Ukraine tuyển dụng sinh viên theo các chế độ học toàn thời gian, bán thời gian và học buổi tối.

Để hỗ trợ hành chính cho hoạt động giáo dục của Học viện, các bộ phận truyền thông, hỗ trợ tổ chức, lập kế hoạch tài chính, kế toán và báo cáo, thông tin hóa cũng như các trung tâm học tập, xuất bản và in ấn, hoạt động và dịch vụ… được thiết lập để thực hiện nhiệm vụ, nhằm bảo đảm chất lượng của quá trình giáo dục, lựa chọn các ứng viên đủ tiêu chuẩn để tham gia chương trình giáo dục đại học, tổ chức đào tạo nhân viên hành chính y tế, hỗ trợ pháp lý, thư viện và các ngành học khác.

Hiện nay, Học viện có 570 nhân viên khoa học, giáo dục và nghiên cứu, bao gồm 150 giáo sư, tiến sỹ khoa học và 420 phó giáo sư và ứng viên khoa học. Có khoảng 100 nhân viên tham gia học tập có giải thưởng nhà nước, trong số đó có hơn 30 người được trao tặng danh hiệu Công nhân khoa học và công nghệ danh dự của Ukraine. Ngoài ra, còn có 180 chuyên gia trong và ngoài nước trong lĩnh vực hành chính công, các nhà quản lý có kinh nghiệm, bao gồm cả các quan chức cấp cao của nhà nước tham gia vào quá trình giáo dục hằng năm2.

Trong số các sinh viên tốt nghiệp Học viện Quốc gia Ukraine, có 95 nghị sĩ Quốc hội Ukraine, trong đó có 42 đại biểu của Quốc hội khóa VIII, 16 trong số đó được bầu làm đại biểu Ukraine.

Các học viên, sinh viên tốt nghiệp của Học viện Quốc gia Ukraine đã trưởng thành và nắm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý, điều hành cấp cao như: Thủ tướng Ukraine (Volodymyr Hroisman), Phó Thủ tướng Ukraine (Volodymyr Kistion), Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine (Volodymyr Bondarenko), Phó Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Nội các, Bộ trưởng Ukraine (Serhii Kushnir), Trưởng phòng Hành chính của Tổng thống Ukraine (Ihor Rainin), Phó Chánh Văn phòng đầu tiên của Tổng thống Ukraine (Vitalii Kovalchuk), Ủy viên của Tổng thống Ukraine về Quyền trẻ em (Mykola Kuleba), người đứng đầu cơ quan hành pháp trung ương và địa phương, người đứng đầu hội đồng khu vực, huyện, làng và nông thôn, người đứng đầu hội đồng thành phố, người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức.

Để tạo điều kiện và nâng cao chất lượng giáo dục hiện đại, Học viện chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của các giảng đường, phòng thí nghiệm, ký túc xá, đặc biệt là tăng cường hiệu quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên, giảng viên bằng việc sử dụng thành thạo các công nghệ thông tin và truyền thông mới, thư viện mới theo một danh mục điện tử hiện đại.

Để tích hợp Học viện Quốc gia Ukraine vào không gian giáo dục châu Âu và thế giới, sử dụng thành tựu thế giới của hành chính công, cập nhật hệ thống đào tạo và chương trình đào tạo hiện có, Học viện Quốc gia Ukraine duy trì quan hệ đối tác với hơn 150 tổ chức nước ngoài và quốc tế từ 20 quốc gia thế giới, tham gia thực hiện hơn 30 dự án và chương trình quốc tế3.

Sự phát triển và những đóng góp của Học viện Quốc gia Ukraine trong hệ thống đào tạo cho các nhà quản lý chuyên nghiệp thế hệ mới, giúp họ có khả năng thực hiện thành công và hiệu quả công việc để bảo đảm sự phát triển của Ukraine như một nhà nước xã hội, dân chủ, pháp lý và hội nhập toàn cầu.

Việc đào tạo các nhà quản lý hiện đại về hành chính công tại Học viện Quốc gia Ukraine

Học viên, sinh viên tốt nghiệp của Học viện sẽ đại diện cho một thế hệ chuyên gia hành chính công mới, thiết lập nền dân chủ, công bằng xã hội, bảo đảm quyền, tự do của con người cũng như phát triển bền vững trên cơ sở các tiêu chuẩn toàn cầu và châu Âu. Theo đó, chương trình giáo dục đào tạo của Học viện được coi như là định hướng giá trị chính để nắm vững lý thuyết và thực hành nhiệm vụ, cụ thể là:

1) Tập trung vào việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chức năng chiến lược của Nhà nước; hình thành văn hóa hành chính công quốc gia.

2) Phục vụ người dân Ukraine, cung cấp cho công dân của Nhà nước Ukraine các dịch vụ chất lượng, bảo đảm các quyền và tự do dân sự; thúc đẩy quan hệ đối tác chính trị và xã hội như một phương tiện hợp nhất xã hội.

3) Thích ứng nội dung giáo dục với quá trình toàn cầu hóa, quốc tế hóa, phù hợp bối cảnh chính trị, kinh tế, nhân đạo, hành chính quốc tế mới, đưa Ukraine vào không gian châu Âu; phát triển trong công chức, quan chức chính quyền địa phương năng lực, tầm nhìn về một thế giới quan toàn cầu, tư duy châu Âu cùng với đó là sự tự ý thức quốc gia.

4) Hình thành kiến ​​thức, kỹ năng, khả năng và kinh nghiệm quản trị công, hiệu quả của sinh viên nhằm bảo đảm sự thay đổi tiến bộ trong xã hội, cải cách các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, nhân đạo, hệ thống hành chính; phát triển các phẩm chất chuyên môn đổi mới, tư duy phê phán độc lập, sáng tạo, chủ động, phản ánh toàn diện các vấn đề xã hội, dự báo hậu quả của các quyết định quản lý, trách nhiệm xã hội, khả năng đàm thoại, phát triển quan hệ đối tác.

5) Đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo để bảo đảm khả năng tiếp cận và cơ hội bình đẳng, cải thiện chuyên môn, đáp ứng tối đa nhu cầu cá nhân chuyên nghiệp.

6) Cập nhật liên tục nội dung, hiện đại hóa các phương pháp và công cụ giảng dạy; tăng cường sự tham gia của đội ngũ các nhà khoa học và sinh viên trong nghiên cứu xây dựng và điều chỉnh nội dung, hình thức và phương pháp giảng dạy.

Chú thích:
1. Học viện Hành chính Quốc gia dưới thời Tổng thống Ukraine. http://hspa.edu.ua, truy cập ngày 20/7/2019.
2,3. Học viện Hành chính Quốc gia dưới thời Tổng thống Ukraine. http://academy.gov.ua, truy cập ngày 28/7/2019.
ThSTrần Thị Anh
Học viện Hành chính Quốc gia