Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 cho cán bộ, viên chức và người lao động

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 22/10/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 cho cán bộ, viên chức và người lao động. Nội dung bao gồm phổ biến Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Đây là 2 văn bản quy phạm pháp luật quan trọng có nội dung điều chỉnh đối với viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Nguyễn Tư Long – Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức, Bộ Nội vụ trực tiếp truyền đạt các nội dung của 2 Nghị định.

Tham dự hội nghị có PGS. TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện; trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện cùng hơn 100 học viên là viên chức, người lao động của Học viện tại Hà Nội.

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện đã phát biểu khai mạc hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Học viện, PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện đã phát biểu khai mạc hội nghị, nhấn mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa giúp cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan hiểu rõ, hiểu đúng và cập nhật những nội dung kiến thức pháp luật mới ban hành; đồng thời, cũng giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, viên chức và người lao động trong Học viện. PGS.TS Lương Thanh Cường đề nghị các cán bộ, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập để nắm rõ, hiểu rõ các nội dung cơ bản và những điểm mới của 2 văn bản quy phạm pháp luật nói trên.

Đồng chí Nguyễn Tư Long – Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức, Bộ Nội vụ trực tiếp truyền đạt các nội dung của 2 Nghị định.

Tại Hội nghị, cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện được nắm bắt những nội dung cơ bản và những điểm mới của Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ. Đó là, nguyên tắc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định; những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm… Đồng thời, phải bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, liên quan đến những quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó có một số điểm mới như: (1) Về nội dung và hình thức tuyển dụng đối với thi tuyển và xét tuyển viên chức thì vòng 2 đều phải thực hiện thi môn nghiệp vụ chuyên ngành thông qua một trong ba hình thức thi là phỏng vấn, thực hành, thi viết. (2) Về đối tượng ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển, Nghị định đã bỏ quy định cộng điểm ưu tiên đối với đối tượng “đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ”, thay vào đó là “… đội viên thanh niên xung phong” được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2”… Ngoài ra, Nghị định còn quy định cụ thể về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác đến tuổi nghỉ hưu đối với viên chức quản lý và một số thay đổi khác.

Tại hội nghị, các vấn đề cụ thể mang tính hướng dẫn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ, như: điều kiện đăng ký tuyển dụng viên chức; quy định về thời hạn của chứng chỉ ngoại ngữ; văn bằng, chứng chỉ cho quy trình bổ nhiệm lại viên chức quản lý; điều kiện thăng hạng viên chức; vấn đề ký kết hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động; quyền lợi của người lao động khi thôi việc,…đã được các thành viên dự hội nghị và báo cáo viên trao đổi, giải thích rõ ràng, cụ thể để thực hiện trong thực tế.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện cảm ơn đồng chí Nguyễn Tư Long đã giúp toàn thể Hội nghị nắm rõ được những nội dung quan trọng, những điểm mới trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Đồng thời, đây cũng là cơ hội giúp cán bộ, viên chức, người lao động Học viện nâng cao hiểu biết, cập nhật kiến thức, quy định văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

                                                             Tin, ảnh: Hoàng Hậu