Thanh tra tỉnh Ninh Bình

THANH TRA TỈNH NINH BÌNH LÀM TỐT CÔNG TÁC THANH TRA
TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Trong 9 tháng đầu năm 2020, tỉnh Ninh Bình đã vượt lên khó khăn của đại dịch covid-19 và ảnh hưởng của thời tiết để tạo sự khởi sắc toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đạt được thành tích đó có sự chỉ đạo sát sao, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự nỗ lực đoàn kết, nhất trí cao của cán bộ và nhân dân toàn tỉnh. Đóng góp vào thành tích đó có một phần không nhỏ của ngành Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã làm tốt công tác thanh tra và đạt được kết quả đáng khích lệ.

Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã làm tốt công tác thanh tra hành chínhthanh tra chuyên đề diện rộng, thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên ngành

Mặc dù trong tình hình chung cả nước cùng phòng, chống dịch Covid-19, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc làm triệt để, sâu sát đem lại kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2020, đã thực hiện 74 cuộc thanh tra hành chính với 101 đơn vị, trong đó có 5 cuộc thanh tra đột xuất, phát hiện vi phạm 14.367,6 triệu đồng và 56.719,8m2, đã kiểm điểm trách nhiệm 23 tổ chức và 31 cá nhân… Thanh tra chuyên đề diện rộng về việc quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đã yêu cầu 13 đơn vị thu hồi, nộp số tiền 9.700 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ (hiện đã thu hồi 100% số tiền sai phạm); thanh tra các gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh…, đặc biệt, trong tình hình phòng chống dịch Covid-19, công tác này càng được siết chặt hơn.

Thanh tra kiểm tra chuyên ngành, đã tiến hành 148 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 1.344 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực, phát hiện 242 tổ chức, cá nhân có vi phạm. Kiến nghị thu hồi 167 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác với số tiền 10.674 triệu đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm với giá trị 84,3 triệu đồng, lập biên bản, ban hành 241 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.567,9 triệu đồng.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được chỉ đạo làm tốt. Quyết định giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; sự phối hợp trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo giữa UBND tỉnh với các cơ quan trung ương ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình luôn chỉ đạo sát sao về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan nhà nước đã tiếp 2.703 lượt công dân với 61 lượt đoàn đông người có từ 5 người trở lên, trong đó cấp tỉnh, sở tiếp 570 lượt công dân, tăng 19% so với cùng kỳ, cấp huyện tiếp 1.092 lượt công dân, cấp xã tiếp 1.041 lượt công dân.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, đã thực hiện tốt chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và giải trình các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thủ tục hành chính được công khai; triển khai hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa tham nhũng gây nhũng nhiễu, phiền hà cho dân… Đồng thời, triển khai kịp thời sơ kết các chỉ thị, nghị quyết có liên quan, phân tích, đánh giá khách quan, trung thực liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, đã tiến hành điều tra, khởi tố 5 vụ và 12 bị can, trong đó có 2 vụ và 6 bị can kỳ trước chuyển sang phạm tội về tham nhũng với các tội danh “tham ô tài sản”, “giả mạo trong công tác”…

Tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong quý IV năm 2020

Phát huy thành tích trong 9 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Ninh Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra cho những tháng cuối năm bằng các giải pháp cụ thể và sự nỗ lực quyết tâm cao. Lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp của tỉnh Ninh Bình cũng như chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lĩnh vực thanh tra là một lĩnh vực vô cùng khó khăn và phức tạp, đòi hỏi sự mẫu mực, hoàn hảo và đầy bản lĩnh, song nhìn vào khối lượng công việc mà Thanh tra Ninh Bình đã làm được cho thấy sự nỗ lực rất cao của đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra tỉnh. Chúc cho Thanh tra Ninh Bình luôn là một tập thể vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu mà ngành Thanh tra đã đề ra cho những tháng cuối năm, đưa cả năm 2020 hoàn thành xuất sắc. Xứng đáng là một trong những gương sáng trong ngành Thanh tra, góp phần vào sự phát triển bền vững, khẳng định vai trò, vị thế đối với việc phát triển toàn diện của tỉnh Ninh Bình cũng như của đất nước.