Thành phố Thuận An

Thành phố Thuận An thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

Năm 2020 là năm cuối của kế hoạch kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, năm tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến không thuận lợi; đại dịch Covid-19 bùng phát và lây lan nhanh trên thế giới đã tác động toàn diện và sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương, Thành ủy Thuận An, sự giám sát của HĐND, kế thừa những thành tựu đạt được trong những năm qua, đồng thời phát huy tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, mạnh mẽ đổi mới của các cấp, các ngành; sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân nên tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố Thuận An phát triển tích cực.

Một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

Quán triệt chủ trương lớn của Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép “vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu đặt tăng trưởng ở mức cao nhất; vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh”, UBND thành phố Thuận An tập trung triển khai nghiêm túc, linh hoạt, kịp thời sát với tình hình thực tế của địa phương, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách để phục hồi kinh tế – xã hội và các nhóm giải pháp trọng tâm để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2020. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế – xã hội năm 2020 của thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng, đã đạt và vượt 9/17 chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết HĐND thành phố đề ra.

– Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước thực hiện 234.700 tỷ đồng (tăng 3,79% so với cùng kỳ), đạt 95,22%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 72.700 tỷ đồng (tăng 10,34% so với cùng kỳ), đạt 91,98%. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 130 tỷ đồng, giảm 29,9% so với cùng kỳ, đạt 68,3%.

– Về giáo dục – đào tạo: năm học 2019 – 2020, học sinh hoàn thành chương trình lớp học bậc tiểu đạt 96,1%, giảm 1%; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; tốt nghiệp THCS đạt 98,27%, tăng 1,6%; tốt nghiệp THPT đạt 99,48%, tăng 1,34%.

– Công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án theo kế hoạch đề ra; tập trung chỉ đạo quyết liệt các dự án trọng tâm, nhất là các dự án đền bù, xây dựng khu tái định cư.

– Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện bảo đảm kịp thời. Đến nay, giảm 231 hộ nghèo, đạt 105%. Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 472,2 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng hành động Vì trẻ em, Tết Trung thu, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025.Tổ chức 15 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 412 học viên tham gia, đạt 100% kế hoạch. Giới thiệu việc làm cho 11.800 lao động (đạt 83,4%), trong đó có 9.834 lao động thường trú (đạt 819,5% NQ. HĐND). Thành phố đã chi trợ cấp ưu đãi thường xuyên, trợ cấp khó khăn cho 5.083 đối tượng chính sách và đối tượng xã hội với tổng số tiền 32,163 tỷ đồng. Trao tặng 24 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa quân dân 1,79 tỷ đồng và tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

– Vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), ước đến ngày 31/12/2020 tham gia BHYT 563.869 người, chiếm 92,2% dân số toàn thành phố, đạt 111,5% NQ. HĐND và đạt 107,2% kế hoạch tỉnh giao. Thu bảo hiểm xã hội (BHXH) 4.144,028 tỷ đồng, chi trả 1.417,586 tỷ đồng cho 250.573 đối tượng được thụ hưởng. Còn 900 đơn vị nợ BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp số tiền 78,9 tỷ đồng. Triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân; ứng dụng “VssID – Bảo hiểm xã hội số”.

– Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, nhất là triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trung tâm Y tế thành phố và y tế các xã, phường khám bệnh 319.944 lượt người; 1.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 539 ca so với cùng kỳ; 808 ca mắc bệnh tay chân miệng, giảm 629 ca so với cùng kỳ; 7 ca mắc bệnh sởi, giảm 36 ca so với cùng kỳ.

– Công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; việc huy động xã hội hóa thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn đạt kết quả tốt..

– Thành phố đã tập trung thực hiện các thủ tục chuyển đổi lên thành phố. Công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính chuyển biến tích cực. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tổ chức bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả, ổn định; kỷ luật, kỷ cương hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc.

– Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đấu tranh, phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn được triển khai đồng bộ, hiệu quả; tỷ lệ điều tra khám phá án cao (đạt 90,7%); không để băng nhóm hoạt động lộng hành, kéo dài (triệt xóa 08 băng nhóm); phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông giảm.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025. Trên cơ sở kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, khó khăn của năm 2020, UBND thành phố xây dựng đề ra chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội chủ yếu năm 2021 như sau:

– Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 248.782 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 89.421 tỷ đồng tăng 23% so với năm 2020. Giá trị sản xuất nông nghiệp 130,7 tỷ đồng tăng 0,5% so với năm 2020.

– Tổng thu ngân sách đạt 3.715,622 tỷ đồng, bằng 90,15% so với ước thực hiện năm 2020. Tổng chi ngân sách 1.478,221 tỷ đồng, bằng 101,6% so với ước thực hiện năm 2020, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn phân cấp theo tiêu chí 272,3 tỷ đồng.

– Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 4,4%.

– Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; giới thiệu việc làm cho 9.100 lao động (trong đó có 1.000 lao động thường trú); phấn đấu giảm 130 hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh.

– Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia: 70,9%.

– Xây dựng phường Bình Nhâm đạt chuẩn văn minh đô thị.

– Số giường bệnh trên vạn dân đạt 30 giường/vạn dân.

– Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 100%.

– Tỷ lệ người dân sử dụng điện: 100%.

– Tỷ lệ hộ dân cư thành thị sử dụng nước sạch: >98%.

– Tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh: >98%.

– Vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,7% dân số toàn thành phố.