Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp 100% các dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sau 1 năm tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, EVN đã cung cấp 100% các dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, số lượng yêu cầu các dịch vụ điện qua Cổng dịch vụ công quốc gia đến ngày 30/11/2020 là gần nửa triệu yêu cầu, lượng hồ sơ đồng bộ lên cổng là gần 1,5 triệu hồ sơ.
Các dịch vụ điện luôn nằm trong nhóm các dịch vụ nổi bật của cổng, được nhiều người sử dụng nhất, chiếm tỷ lệ 77,16% số yêu cầu của các Bộ, ngành, địa phương được người dân và doanh nghiệp thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Việc thực hiện cập nhật, công khai, quản lý dịch vụ của EVN trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, EVN đã thực hiện khai báo danh mục 100% các dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 đã được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia lên trên hệ thống cơ sở dữ liệu dịch vụ công quốc gia tại website do Văn phòng Chính phủ cung cấp, các dịch vụ điện của EVN đều được công bố trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Trong suốt thời gian vừa qua, việc quản trị vận hành được EVN chỉ đạo phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đơn vị để đảm bảo hệ thống kết nối cung cấp dịch vụ được vận hành liên tục.
Việc quản trị dịch vụ điện tại địa chỉ quantri.dichvucong.gov.vn được EVN thực hiện thường xuyên để kịp thời phát hiện và phối hợp với VNPT xử lý thông tin, bảo đảm tính thống nhất giữa hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống cung cấp dịch vụ của EVN.
Để cải cách, đơn giản hóa thành phần hồ sơ trong dịch vụ điện, EVN đã thực hiện rà soát lại quy trình và loại bỏ các giấy tờ như Giấy đề nghị mua điện, giấy tờ tùy thân (trừ trường hợp giấy xác nhận nhân thân của Công an phường, xã nếu khách hàng không có các giấy tờ tùy thân khác) và thay thế bằng các thông tin trên Website giao dịch trực tuyến và thông tin người dùng đã được Cổng dịch vụ công quốc gia xác thực.
Bên cạnh đó, để thuận lợi cho khách hàng, trong quy trình kinh doanh của EVN cho phép bổ sung giấy tờ còn thiếu (nếu có) khi thực hiện khảo sát hoặc thi công tại địa điểm của khách hàng nên điện lực có thể thực hiện chụp ảnh hồ sơ và kiểm chứng các thông tin này ngay tại địa điểm của khách hàng.
EVN cũng đã đẩy mạnh việc triển khai cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử để thiết lập trải nghiệm điện tử trên toàn bộ hành trình trải nghiệm các dịch vụ điện của khách hàng.
Trong thời gian tới đây, để Cổng dịch vụ công quốc gia ngày càng thân thiện và thuận lợi hơn nữa, EVN đã kiến nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế xác thực điện tử tài khoản, người dùng của Cổng dịch vụ công quốc gia bằng các nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai; sớm triển khai kết nối các dịch vụ công giữa các bộ, ngành, địa phương để tạo cơ chế “một cửa liên thông” nhằm tiếp tục cắt, giảm các hồ sơ, thủ tục tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Nguồn: bnews.vn