Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam – từ Đại hội đến Đại hội”

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng 21/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội”.
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm trưng bày hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý về 12 kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng và 16 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, với những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực mà tỉnh đạt được trong những năm qua.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm giúp người xem thấy được những cảm nhận sâu sắc, toàn diện về lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi thành lập đến nay. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quân và dân ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội an ninh, quốc phòng…

Qua đó góp phần củng cố niềm tin, động viên khích lệ các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra; tiếp tục theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, phấn đấu xây dựng quê hương xứ Lạng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15/3.

Theo: Nhandan.com.vn