Đại biểu bày tỏ niềm tin và khát vọng hiện thực hóa Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong ngày khai mạc Đại hội, sau khi nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày, các đại biểu dự Đại hội đã gửi đến những tâm tư, kỳ vọng và mong muốn góp phần hiện thực hóa các Báo cáo chính trị Đại hội.
Báo cáo thể hiện niềm tin và khát vọng của Đảng, của dân tộc
Đại biểu Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ khối Cơ quan Trung ương.

Theo đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ khối Cơ quan Trung ương, trong thời gian qua, Đảng uỷ khối Cơ quan Trung ương đã tích cực tham gia góp ý hoàn chỉnh văn kiện Đại hội, trong đó, quan tâm đến sự nêu gương của người đứng đầu. Tại Đảng uỷ khối Cơ quan Trung ương gồm 61 đồng chí từ cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng đều quan tâm đến công tác này, thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định. “Tôi đánh giá văn kiện Đại hội đã thể hiện tầm nhìn, niềm tin, khát vọng của Đảng, của dân tộc” – đồng chí Huỳnh Tấn Việt khẳng định.

Kỳ vọng rất cao vào những quyết sách của Đại hội lần này 
Đại biểu Lê Đức Thọ (Đoàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương) trả lời phỏng vấn Báo chí bên lề Đại hội.

Theo đại biểu Lê Đức Thọ (Đoàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương), quá trình Đảng ta chuẩn bị tổ chức Đại hội rất công phu, kỹ lưỡng và chu đáo, trong đó có việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt niềm tin rất lớn, kỳ vọng rất cao vào những quyết sách của Đại hội lần này để xây dựng đất nước. Chúng tôi cho rằng, với những nội dung đã được trình bày trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội cũng như kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2026; chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm của giai đoạn 2021-2030 cũng như là tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 đặt ra rất nhiều những nội dung mới, những khát vọng phát triển đất nước, xây dựng đất nước phát triển của chúng ta từ nay đến năm 2030 cũng như đến giữa thế kỷ này.

Có thể nói các cán bộ đảng viên và nhân dân hết sức kỳ vọng, mong muốn Đảng sẽ cụ thể hóa, thể chế những nội dung trong đường lối, chủ trương của Đảng vào các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị để tổ chức triển khai thực hiện thành công các nội dung Nghị quyết, đưa các nội dung Nghị quyết vào cuộc sống. Theo tôi, những nội dung trong dự thảo Nghị quyết lần này đã thể chế rõ ràng hơn việc xây dựng phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đây là quan điểm hết sức đúng đắn và bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững.

Về hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và kinh tế tổng hợp của đất nước, chúng tôi thấy rằng những nội dung đó đã được thể chế vào trong những nội dung cụ thể của Nghị quyết, để từ đó tạo ra cơ sở cho chúng ta thể chế hóa thành các chính sách pháp luật cũng như là quá trình tổ chức triển khai thực hiện có kết quả.

Cán bộ là cái gốc của sự phát triển
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long chia sẻ với các phóng viên.

Theo đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tôi quan tâm đến công tác cán bộ, đánh giá cao việc Văn kiện đã xác định cán bộ là công tác then chốt trong sự phát triển, việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu công tác đặt ra. Theo đó, cán bộ phải chịu khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Công việc muốn tốt hơn, thông suốt hơn thì từng cán bộ phải tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ.

Các đơn vị, tổ chức phải rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ kế cận thường xuyên để có hướng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, quản lý chặt chẽ cán bộ, không để xảy ra vi phạm. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm túc quy trình giới thiệu cán bộ từng cấp, bảo đảm đúng quy trình, quy định, trình độ, năng lực chuyên môn công tác.

Ấn tượng bởi sự tâm huyết, trách nhiệm của người đứng đầu Đảng, Nhà nước 
Đại biểu Hà Thị Hương, dân tộc Thái, Bí thư huyện ủy Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đại biểu Hà Thị Hương, dân tộc Thái, Bí thư huyện ủy Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, bày tỏ ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bởi sự tâm huyết, trách nhiệm của người đứng đầu Đảng, Nhà nước trong việc đánh giá lại một chặng đường phát triển của đất nước. Đại biểu Hà Thị Hương cho rằng, những kết quả thành tựu đạt được của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng là sát thực và phù hợp với tình hình thực tiễn tại Thanh Hóa. Theo đó, các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã đi vào cuộc sống; đời sống nhân dân đã có nhiều cải thiện. Năm năm qua, huyện Quan Hóa đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn hơn 6%, phấn đấu đến năm 2025 sẽ thoát nghèo.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục của địa phương cũng có nhiều đổi mới; chất lượng đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt với mạng lưới y tế đạt chuẩn đã cơ bản bao phủ đến các xã, thôn, bản. Các chế độ, chính sách cũng được triển khai đồng bộ đến nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tin tưởng Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, đại biểu Hà Thị Hương mong muốn Đảng ta sẽ tiếp tục có những chủ trương, quyết sách mới, những chính sách đặc thù, quan tâm hơn nữa tới đời sống của người dân tộc thiểu số cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa, huyện Quan Hóa nói riêng. Đồng thời, đại biểu mong muốn Đại hội sẽ lựa chọn được những người ưu tú để lãnh đạo đất nước phát triển; đề xuất mỗi đại biểu tham dự Đại hội phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, sau thành công của Đại hội, tập trung triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Lấy dân tộc, nhân dân làm điểm nhấn để thể hiện khát vọng vươn lên 
Đại biểu Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đại biểu Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đoàn đại biểu Hà Tĩnh quan tâm nhất và đánh giá cao khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, lấy dân tộc, nhân dân làm điểm nhấn để thể hiện khát vọng vươn lên, thể hiện tinh thần, lòng tự tôn dân tộc, phát huy tiềm năng xây dựng đất nước. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội đã quan tâm đến công tác xây dựng nông thôn, coi trọng nông dân, nông nghiệp. Đây cũng là điểm mà Hà Tĩnh quan tâm trong xây dựng, phát triển địa phương giàu mạnh.

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi cũng đã thể hiện tinh thần khát vọng xây dựng kinh tế – xã hội ở 3 điểm lớn, trong đó coi trọng phát triển nông nghiệp phục vụ công nghiệp, phát triển kinh tế bền vững, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân…

Chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Đại biểu Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Bày tỏ đồng tình, thống nhất rất cao với 5 quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng; 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 3 đột phá chiến lược được đưa ra tại Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII, đại biểu Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân, chắc chắn mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đại biểu Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh Thanh Hóa quyết tâm đến năm 2025 trở thành tỉnh trong nhóm dẫn đầu cả nước; đến năm 2030 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và người dân có mức sống cao hơn mức trung bình cả nước. Để làm được việc này Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang Thanh Hóa đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, để Đại hội thành công, mỗi đại biểu cần phát huy trách nhiệm nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng văn kiện: “Tôi có niềm tin vững chắc rằng, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, từ đó đất nước sẽ có bước phát triển mới, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, là lập nên những kỳ tích mới trong xây dựng và phát triển đất nước ta thời gian tới”.

Công tác nhân sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng
Đồng chí Đặng Xuân Phong (Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai) trả lời phỏng vấn của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đại biểu Đặng Xuân Phong cho biết, các đại biểu đều phấn khởi, vui mừng trước không khí trang trọng; công tác tổ chức nghiêm túc, quá trình chuẩn bị chu đáo từ khâu khánh tiết, an ninh, hậu cần đến việc chuẩn bị các nội dung. Đặc biệt, công tác nhân sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Với sự thống nhất, đoàn kết và trách nhiệm, các đại biểu sẽ lựa chọn ra Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đội ngũ lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, đủ sức, đủ tầm, đủ tài để lãnh đạo đất nước ta ngày một phát triển” – đại biểu Đặng Xuân Phong nhấn mạnh và tin tưởng với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đặt ra, trong đó có nhiều chính sách cho đồng bào cả nước và đặc biệt là cho vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới là phên dậu của quốc gia như Lào Cai sẽ ngày càng phát triển.

Tạo được niềm tin trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân
Đại biểu Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam.

Lần thứ 2 được tham dự Đại hội Đảng toàn quốc, đại biểu Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng, báo cáo chính trị thể hiện một khí thế mới, trở thành một lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân đi vào lòng người. Nội dung báo cáo đã kết tinh trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân, đã tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, gắn liền với những vấn đề mà cả xã hội đang quan tâm.

Đại biểu Lê Văn Dũng cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng, Đảng ta đã lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả rất to lớn, góp phần rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ vừa qua. “Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cơ hội để Đảng ta tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong nhiệm kỳ tới”, đại biểu Lê Văn Dũng nói.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam ấn tượng với nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống tham nhũng đã được thực hiện quyết liệt, bài bản đi vào chiều sâu, có bước đột phá… Đại biểu khẳng định: “Nhiệm kỳ qua, Đảng ta đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng tạo được niềm tin trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân. Với kết quả như vậy, tôi tin rằng Đảng ta sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này trong thời gian tới, để đất nước ngày càng phát triển”.

Đại hội của đổi mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới
Đại biểu Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đại biểu Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, khẳng định: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh một thông điệp xuyên suốt: đó là chưa bao giờ đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Trong lời phát biểu của Tổng Bí thư thì cơ đồ, tiềm lực, nhưng mà còn cả uy tín nữa. Uy tín của chúng ta nhiều khi không phải do chúng ta nói, mà chính bạn bè quốc tế đánh giá, nhất là kỳ tích năm 2020 vừa qua.

“Chỉ số niềm tin được xếp ở mức cao, người dân có nhiều sáng tạo. Còn nếu như mà lãnh đạo mong muốn như thế nhưng người dân không đồng thuận thì rất khó. Ví dụ như các nước giãn cách xã hội mà không nhận được sự ủng hộ của người dân thì không thực hiện được. Rồi thì công cuộc đổi mới của chúng ta sau hơn 35 năm bây giờ đã có những thành quả rất rõ. Từ thành quả và bài học đó cho phép chúng ta đi những bước sắp tới của nhiệm kỳ 5 năm của tới đây, có thể bằng 2 đến 3 nhiệm kỳ trước đây” – đại biểu Nguyễn Thế Kỷ nhận định.

“Đại hội Đảng lần thứ XIII là đại hội của đổi mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Trong đó, mong muốn của cán bộ, đảng viên và người dân là làm sao kinh tế đất nước phát triển, với một sự biến đổi về chất và vươn lên tầm khu vực. Trong công tác nhân sự, người dân mong muốn bầu ra một Ban Chấp hành Trung ương là những người có đức có tài, có uy tín và năng lực thực hiện, để lãnh đạo những công việc của Đảng và đất nước” – đại biểu Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ./.

Thúy Vân