Phú Xuyên phấn đấu xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững

PHÚ XUYÊN PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG HUYỆN PHÁT TRIỂN NHANH,
BỀN VỮNG

Phú Xuyên là “Cửa ngõ phía Nam” của Thủ đô Hà Nội. Diện tích đất tự nhiên 17.143 ha, dân số trên 226.752 nghìn người. Phú Xuyên có 27 đơn vị hành chính (25 xã, 02 thị trấn), có 58 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, với 9.700 đảng viên. Với truyền thống huyện anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Xuyên đã đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội một cách toàn diện, bền vững, giữ ổn định chính trị – xã hội. Nổi bật là các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đến nay, 100% các xã trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đã được Đoàn thẩm định của Thành phố, Trung ương về chấm điểm. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm, tăng gấp đôi so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm mạnh từ 4,98% năm 2015 xuống còn 0,67% năm 2020. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đến nay, 100% đường huyện, đường trục xã, đường liên xã, đường từ trung tâm xã đến huyện, đường trục thôn, xóm, đường liên thôn, đường trục chính nội đồng đã được cứng hóa, đạt chuẩn, bảo đảm phương tiện giao thông đi lại thuận tiện, phục vụ tốt đời sống, hoạt động sản xuất – kinh doanh. Hệ thống lưới điện nông thôn được cải tạo, nâng cấp, đáp ứng đủ nhu cầu về điện phục vụ sản xuất sinh hoạt của Nhân dân. Hệ thống trường học được đầu tư bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học. 100% xã, thị trấn có điểm phục vụ bưu chính và códịch vụ viễn thông, internet phục vụ nhu cầu sử dụng của tổ chức, cá nhân. Không còn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 và ngay từ đầu năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy mạnh phát triển kinh tế đồng bộ, hiệu quả, bền vững; chú trọng phát triển công nghiệp, xây dựng, tập trung khai thác huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Huyện đã tập trung vào 5 định hướng phát triển và 2 khâu đột phá, phấn đấu đến năm 2030, huyện trở thành đô thị vệ tinh phía Nam Thủ đô Hà Nội, là khu vực phát triển mới về đô thị, kinh tế -xã hội phát triển nhanh, bền vững.