Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) – Tối 30/01, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã làm việc tại Hội trường, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử. 200 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được công bố, bao gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: Trọng Hải.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khóa XII thay mặt Ban Kiểm phiếu Đại hội báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: TTXVN.
Đại hội làm việc tại Hội trường, tối ngày 30/01/2021. Ảnh: Trọng Hải.

Hôm nay, Chủ nhật 31/01/2021, Đại hội nghỉ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ bế mạc vào ngày thứ Hai 01/02/2021./.

Thuý Vân