Học viện Hành chính Quốc gia triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán

(Quanlynhanuoc.vn) – Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Ban chỉ đạo Quốc gia về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương,  Học viện Hành chính Quốc gia đã khẩn trương triển khai phòng chống dịch Covid-19 trên toàn hệ thống Học viện.
Kiểm tra thân nhiệt đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên, ngày 17/02 (mùng 6 Tết), Học viện Hành chính Quốc gia đã chỉ đạo triển khai tới các đơn vị thuộc và trực thuộc, viên chức, người lao động Học viện tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Giám đốc Học viện yêu cầu tất cả các khoa, ban, đơn vị, Phân viện trong toàn hệ thống Học viện triển khai thực hiện Công văn số 984/CV-BCĐ ngày 15/02/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương; Công văn số 653/BNV-BCĐ ngày 16/2/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Nội vụ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 07/TB-UBND ngày 10/2/2021 về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo đó, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, vùng có dịch, nơi có ca mắc Covid-19 trong thời gian từ ngày 15/01/2021 chủ động liên hệ với Trạm Y tế xã, phường hoặc cơ sở y tế gần nhất đang lưu trú để khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe. Thủ trưởng các đơn vị rà soát viên chức, người lao động đi, đến, trở về từ vùng dịch nếu thuộc đối tượng phải cách ly theo quy định cần có phương án bố trí làm việc trực tuyến tại nhà; đồng thời, tổng hợp danh sách gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 Học viện.

Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện khai báo y tế điện tử.

Viên chức, người lao động không đi qua vùng dịch, không tiếp xúc với những trường hợp có liên quan đến ca bệnh thực hiện khai báo y tế bằng hình thức điện tử, qua trang Web: tokhaiyte.vn của Bộ Y tế, ứng dụng NcoVi.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm biện pháp 5K an toàn chống dịch, bảo đảm phản ứng nhanh, tuyệt đối không lơ là, chủ quan mất cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát; xây dựng phương án ứng trực để bảo đảm không bị động trong mọi tình huống.

Yêu cầu Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, Ban Quản lý bồi dưỡng nghiên cứu, đề xuất phương án đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến, từ xa phù hợp với kế hoạch, loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Các Phân viện chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với diễn biến dịch ở địa phương, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Tin, ảnh: Hoàng Trang – Xuân Phú