Ông Vương Đình Huệ đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XIV với tỷ lệ tán thành tuyệt đối

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng 31/3/2021, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Với tỷ lệ tán thành tuyệt đối, ông Vương Đình Huệ đắc cử Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới.
Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tuyên thệ nhậm chức.

Theo kết quả kiểm phiếu bầu được công bố, các đại biểu Quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia với tỷ lệ tán thành tuyệt đối.

Theo Nghị quyết, căn cứ kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội quyết nghị bầu ông Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội vào chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Như vậy, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội mới của Việt Nam.

Ngay sau khi Nghị quyết ghi nhận kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội được thông qua, các đại biểu Quốc hội trong hội trường Diên Hồng cùng chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Chủ tịch Quốc hội.

Phát biểu tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: “Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố Quốc hội ghi nhận lời tuyên thệ của tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Quốc hội, thể hiện sự tin tưởng của Quốc hội với người lãnh đạo mới của Quốc hội.

Nguồn: tapchitaichinh.vn