Thị xã Bình Minh đổi mới, phát triển

Thị xã Bình Minh được thành lập theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 28/12/2012, là một trong 8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Vĩnh Long. Tổng diện tích tự nhiên 9.363,29 ha, có 8 đơn vị hành chính. Có tuyến quốc lộ 1A và quốc lộ 54 đi qua, cách TP Cần Thơ 3km, cách TP Vĩnh Long 30km, cách TP Hồ Chí Minh khoảng 165km và cách sân bay quốc tế Cần Thơ 20km. Bình Minh có vai trò quan trọng là đô thị vệ tinh của thành phố Cần Thơ, có vị trí giao thông thủy, đường bộ và hệ thống cảng, đường hàng không thuận lợi trong việc giao lưu, hợp tác phát triển. Ngoài ra, thị xã Bình Minh còn là trung tâm tổng hợp cấp vùng liên huyện, có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội đặc biệt thuận lợi; quốc phòng, an ninh luôn được đảm bảo; quy hoạch và thực trạng kết cấu hạ tầng cơ sở tương đối đồng bộ là tiền đề cho xây dựng và phát triển đô thị.

 

Nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, mở rộng sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng đều hằng năm; việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả, sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước 3 năm so Nghị quyết đề ra… là những thành tựu nổi bật của thị xã Bình Minh trong nhiệm kỳ 2015- 2020.

Toàn thị xã hiện có 969 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp với hơn 10.000 lao động. Tốc độ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng bình quân 28,89 %/năm (vượt 16,89% so nghị quyết và tăng 2,77 lần so nhiệm kỳ 2010- 2015). Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng tiến bộ, phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Thị xã Bình Minh có hơn 2.300 ha chuyên canh bưởi Năm Roi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, thị xã đã tổ chức chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Bình Minh với lợi thế có vùng chuyên canh bưởi Mỹ Hòa, xà lách xoong và rau diếp cá ở Thuận An, các địa phương còn lại cũng phát triển mạnh một số loại cây trồng mới như: cam, mít, thanh long… mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, người dân cũng mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, sử dụng phân thuốc hữu cơ, sinh học để sản xuất ra các mặt hàng nông sản năng suất cao nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, phù hợp với xu thế và yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Thị xã Bình Minh đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thu hút đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh sản phẩm và sự năng động của doanh nghiệp. Thị xã đang thực hiện Dự án “Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Đề án “Cơ cấu lại ngành công thương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Bên cạnh đó, Khu công nghiệp Bình Minh hiện đã có khoảng 26 dự án đầu tư (trong đó có 9 dự án FDI) với số vốn đăng ký hơn 745 tỷ đồng và 182 triệu USD. Khu công nghiệp Đông Bình với quy mô 350 ha cũng đã có nhà đầu tư hạ tầng. Cụm công nghiệp Thuận An đã được phê duyệt chi tiết và đang kêu gọi đầu tư.

Khu công nghiệp Bình Minh đang hoạt động ổn định, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động ở địa phương và lân cận.
Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống người dân

Kết quả nổi bật có tính tổng quát, bao trùm nhất của thị xã Bình Minh trong thời gian qua đó là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo cấp ủy Đảng, sự quản lý và điều hành của chính quyền ngày càng cao. Đây là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt và vượt 22/24 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, thu hút vốn đầu tư vào địa bàn hằng năm đều tăng, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng – an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu quả; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới.

Tuy nhiên, kinh tế địa phương vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế sẵn có. Mặt khác, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; kinh tế tập thể phát triển về số lượng nhưng chất lượng hoạt động chưa cao; tỷ lệ đô thị hóa và tăng dân số tự nhiên chưa đạt Nghị quyết đề ra; cơ cấu lại ngành nông nghiệp đúng hướng nhưng việc thực hiện còn chậm và nhiều bất cập; mô hình đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm cho lao động nông thôn chưa nhiều.

Do đó, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ TX Bình Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực sau:

– Tập trung đầu tư hạ tầng giao thông để kết nối vùng, tạo thuận lợi trao đổi hàng hóa và thu hút các nhà đầu tư, khai thác tiềm năng lợi thế nguồn lực đất đai phục vụ công trình phát triển kinh tế – xã hội, dân sinh.

– Trong lĩnh vực nông nghiệp, khai thác lợi thế vị trí địa lý chuyển đổi vật nuôi, cây trồng và vận động nhân dân chuyển nhanh diện tích trồng lúa sang trồng màu và trồng cây lâu năm. Thị xã cũng có chính sách mời gọi doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp, hợp tác, ứng dụng công nghệ vào sản xuất theo hướng xanh – sạch, hướng tới thị trường quốc tế.

– Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giải phóng lực lượng lao động, có chính sách và ưu tiên xuất khẩu lao động để tạo nguồn nhân lực cho địa phương phát triển những năm tiếp theo.

– Xây dựng chính quyền minh bạch, thân thiện, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm để phục vụ và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền.

Những kết quả mà thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong 5 năm triển khai phong trào phát triển kinh tế – xã hội đã đem lại kết quả đáng khích lệ. Để có được thành tích đó là sự chỉ đạo vào cuộc của các cấp lãnh đạo; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể cán bộ và nhân dân thị xã Bình Minh; khẳng định sự chỉ đạo sát sao của tỉnh Vĩnh Long, của Thị ủy, HĐND và UBND thị xã đối với công tác thi đua. Với truyền thống, kinh nghiệm, thành tích đã đạt được sẽ là điều kiện thuận lợi cho thị xã Bình Minh thực hiện tiếp kế hoạch đã đề ra cho năm 2021 và giai đoạn tiếp theo, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội đối với thị xã Bình Minh nói riêng và của tỉnh Vĩnh Long nói chung.