Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam