Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) – Cuốn sách “Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra ở Việt Nam được đánh giá là tài liệu chuyên khảo có giá trị phục vụ việc học tập, nghiên cứu; đồng thời là tài liệu hữu ích đối với các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, nhất là cơ quan thanh tra ở Việt Nam. Tạp chí Quản lý nhà nước xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.